Welkom op de website van Steggerda


Gemeente Blik op Weststellingwerf Regionieuws 112 Meldingen Friesland

Welkom op Steggerda.info

 Om de activiteiten in Steggerda en omgeving inzichtelijk te maken is de website "Steggerda.info" in het leven geroepen.

Wij willen deze website laten uitgroeien tot een volwaardig infokanaal voor iedereen die in Steggerda woont of hier belangstelling voor heeft. 

Like ons via Faceboek http://www.facebook.com/Dorpsbelang-Steggerda

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obligatielening Stichting Onderdak Steggerda

Weer nieuwe aanmeldingen. We zijn door de 10.000 euro grens geschoten !

Tussenstand d.d. 10 december 2019:   € 12.150,-

De obligatielening om de financiering van het MFC Multisteck, het voormalige schoolgebouw met ondergrond, aan de Hendrik Deddenstraat 6 en  Cornelis Westerveldstraat 1 rond te krijgen is open voor inschrijving. U kunt inschrijven tot en met 31 december. Het doelbedrag is € 45.000,- euro.

Voorwaarden voor de obligatielening:

* rentepercentage 2%

* periode: maximaal 15 jaar

* na 5 jaar wordt jaarlijks 10% van de lening afgelost op basis van uitloting

* bij aflossing ontvangt u het uitgeleende bedrag, inclusief 2% rente per jaar, retour.

Voorbeeld:

U leent € 100,- euro aan Stichting Onderdak Steggerda. Aanvang 1 januari 2020.

U bouwt jaarlijks een tegoed op van € 2,00 euro. Na 5 jaar heeft u € 10,00 euro rente tegoed.

Indien uw lening na jaar 7 wordt uitgeloot dan krijgt u uw € 100,- retour plus 7 maal € 2,00 euro is € 14,00 euro.

Uw uitkering bedraagt: € 114,00 euro.

Denk niet dat kleine bedragen niet van belang zijn. Naast dat het een obligatielening is, geeft u door mee te doen natuurlijk ook een signaal naar de inwoners en naar buiten af dat u het initiatief van Dorpsbelang Steggerda om de voorzieningen die in het MFC Multisteck aanwezig zijn: kinderopvang De Kinderkei, Fysiotherapie Steggerda, Logopedie Veelzeggend, het Boekenstek en dorpsarchief Steggerda (DAS) te behouden en nieuwe inititatieven als Jolijt, dagopvang voor kinderen met een beperking, een kans te geven ondersteunt. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe initiatieven.

Dorpsbelang Steggerda en Stichting Onderdak Steggerda zijn blij met elke bijdrage !

Hoe kunt u deelnemen ?

* Vul het 'Inschrijfformulier Obligatielening' in.          (Inschrijfformulier-obligatielening-Stichting-Onderdak-Steggerda.pdf)

   Geef het af bij één van de adressen op het formulier of mail een kopie met

   handtekening naar:  werkgroepschoolgebouw@gmail.com

   en maak vervolgens het bedrag van deelname over naar de bankrekening van:

   Dorpsbelang Steggerda  NL55RABO0149102615

   onder vermelding van: Obligatielening SOS met uw voor- en achternaam

Het inschrijfformulier en de voorwaarden zijn ook na te lezen en te downloaden op pagina SOS van deze website.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Steun DAS (DorpsArchief Steggerda, wordt donateur zie  pagina -> Mededelingen en nieuws


Oud papier in Steggerda

  • Aankomend jaar wordt  het oud papier net als vanouds op de 1ste maandag van de maand opgehaald.
  • Dorpsbelang Steggerda heeft de coördinatie van het oud papier op zich genomen.
  • Zet daarom, net als voorgaande jaren, uw papier graag aan de zijde met even huisnummering aan de straat.
  • Voor schema en afspraken omtrent oud papier zie -> Schema ophalen oud Papier

Aanmelden en informatie over Glasvezel  --> Glasvezel

 

20-02-2019

Goed Nieuws!
Er is voldoende Animo voor het Friese glasvezelnetwerk van Kabelnoord in het buitengebied van de gemeente Weststellingenwerf.
Kabelnoord gaat een nieuw glasvezelnetwerk aanleggen.
 
Voor wie krijgt zich heeft aangemeld bij Kabelnoord of Solcom  wordt door Kabelnoord aangesloten. u kunt zich nog aanmelden bij Kabelnoord. 
 
 
Voor wie zich heeft aangemeld bij Glasvezelbuitenaf, zal een aansluiting krijgen van Glasvezelbuitenaf.
 
Tot nu toe heeft alleen Kabelnoord een percentage bekend gemaakt van het aantal aanmeldingen. 
Zie hiervoor -> Internet in Steggerda

Glasvezelbuitenaf heeft nog niet aangegeven hoeveel adressen zich hebben aangemeld. 
 

Voor wie denkt een glasvezel aansluiting "nog" niet nodig te hebben, overweeg dan eens het onderstaande.

U kunt zich aanmelden en u moet daarna 1 jaar lang een abonnement afnemen, daarna kunt u opzeggen. Dat  kost u dan 12x €15,- = €180,-
Hiervoor krijgt u dan een glasvezelaansluiting in uw woning.

08-03-2019  Kabelnoord en Glasvezel buitenaf hebben de aanmeldingstermijn verlengd tot ??? 

Daarna kost het u €500 extra, ivm het maken van aanpassingen in de planning.

Als de glasvezel er eenmaal ligt, betaald u de werkelijke aanlegkosten op basis van Nacalculatie. Dan moet u rekenen op een bedrag van 4 a 5 duizend euro.

Blijft over de kosten van het abonnement van de provider, welke meestal lager is dan u huidige abonnement.
  


 

Kerstboom 2019

Dorpsbelang is op zoek naar een boom 4 meter of groter die dienst kan doen als kerstboom in het centrum van Steggerda tijdens de feestdagen.
Heeft u een spar, conifeer of iets dergelijks die te groot is voor uw tuin en u wilt hem kwijt, dan graag contact opnemen met Theo Hofstee 06 - 1023651.


 Stoommuseum 


Adres: Vaartweg 10 te Steggerda
 
- Iedere zondag, van 19 mei t/m 29 september, open van 13:30 tot 17:00 uur; 
- Tevens geopend op 2de Pinksterdag.
- Dagelijks op afspraak mogelijk: mobielnummer: 06 - 29174434.
 
Zie pagina -> Het Stoommuseum
 

Gratis boeken lezen bij Boekenstek

Boeken staan beschikbaar in het Multifunctionele Centrum "Multisteck", aan de Hendrik Deddenstraat 1 in Steggerda.
Openingstijden: maandag tem vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur.
 
Werkwijze boeken lenen:
1. Noteren welke boeken terug worden gebracht + datum + naam;
2. Boeken uitzoeken;
3. Noteren welke boeken worden geleend + datum + naam.


Uw activiteit vermelden op de informatieborden in Steggerda?
 

Dorpsvlag Steggerda
 
Sinds het 75-jarig bestaan van Steggerda in 1983 is er een eigen vlag.
Sedert dat jaar hangen er circa een 100 vlaggen tijdens de feesten in Steggerda.

Bestellen kan via Dorpsbelang: telefoon 0561 - 441655.