Het Stoommuseum

Het Stoommuseum (of zuivelmuseum) op de Vaartweg 10 in Steggerda (Vaart).
 

Afbeelding invoegen
De zuivelfabriek te Steggerda in 1954
 
Afbeelding invoegen
Het stoommuseum nu
 
Het stoommuseum is op 6 mei 2011 geopend.
Voor het afbreken van de oude zuivelfabriek is er door de dorpelingen unaniem besloten de oude uit 1915 afkomstige stoommachine voor het dorp te bewaren. Hiervoor is een gebouwtje ontworpen naar het model van de voormalige zuivelfabriek, inclusief de schoorsteen, al is deze schoorsteen wat lager uitgevallen dan de originele. Naast de oude stoommachine laat het kleine museum veel geschiedenis zien over de zuivelindustrie in Steggerda. Indien het museum gesloten is laten de grote ramen in de gevel niets van de inhoud van het museum verborgen.
Het museum ligt midden in de oostelijke kern van Steggerda (Steggerda Vaart). Op het punt waar de Pepergaweg, Steggerdaweg en de Vaartweg bij elkaar komen aan de doorgaande weg van Noordwolde via Steggerda naar De Blesse.

Bekijk de film van Omrop Fryslan: Museum zuivelfabriek film

Eerste lustrum Stoommuseum Steggerda

Het stoommuseum aan de Vaartweg te Steggerda bestaat inmiddels 9 jaar, en op 28 augustus 2016 werd dit eerste lustrum gevierd. 
De stoommachine, die in de voormalige zuivelfabriek zijn diensten heeft bewezen, en daarna bewonderd kon worden toen de fabriek het veilinghuis van Henk Dijkstra werd, werd destijds geschonken aan het dorp.

Dorpsbelang riep een werkgroep in het leven, toen besloten werd dat het terrein beschikbaar kwam voor woningbouw en de fabriek gesloopt zou worden.
Het idee werd geopperd om de zuivelfabriek, met pijp, in het klein na te bouwen en de stoommachine daar een plek te geven.
Met behulp van vele vrijwilligers is op het terrein van de voormalige zuivelfabriek een replica verschenen.
In de loop van de eerste 5 jaren zijn er veel voorwerpen geschonken of in bruikleen gegeven, welke oorspronkelijk behoorden bij de zuivelfabriek van Steggerda.
 
Veel mensen vinden op de zondagen hun weg naar de Vaartweg om de materialen in het kleine "zuivelfabriekje" te bewonderen.
Elk jaar bedenken we een expositie, naast datgene wat er in het museum tentoongesteld is.
Dit seizoen pronken de kaaspers, vele "melkspreuken", een mini stoommachientje en het schetsboek uit 1905 in de expositie.
De kaaspers is geschonken door de Oudheidkamer te Wolvega en het koeienschetsboek komt van L.H.Dedden, boer op Steggerda en (loco)burgemeester van de gemeente Weststellingwerf.
 
 Voor meer foto's Lustrum zie fotoalbum.

Foto's van vroeger
  
Afbeelding invoegen
 
 
Als u weet wie deze mannen zijn, graag doorgeven aan: websteggerda@gmail.com

 
Afbeelding invoegen
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 

De nieuwe stoomketel wordt, met behulp van ronde palen, van het (voormalige) treinstation in Peperga naar de zuivelfabriek vervoerd.

De opdracht werd destijds verstrekt aan de firma Bert Bos.

Voorjaar 1948.Een verhaal over ons stoommuseum zuivelfabriek De Toekomst 
 
Als ik met een bekertje koffie aan de stamtafel van de Jumbo in Noordwolde naast een wat oudere man ga zitten, raak ik natuurlijk in gesprek.De man blijkt net als ik in Steggerda te wonen. Hij heet Zijs Zijsling en blijkt als vrijwilliger te werken bij het kleinste stoommuseum van Friesland. Daar vertelt hij de bezoekers over de stoommachine en over  melkfabriek "De Toekomst", die tot 1979 in Steggerda nog in werking was.Verrast over deze informatie zeg ik "Man, hoe krijg je het voor elkaar om mensen, in dit digitale tijdperk, over de werking van een stoommachine te vertellen". Dan begint hij te lachen en zegt: "Mannen, dat is geen probleem, die snappen dit soort dingen wel. En voor vrouwen en kinderen heb ik iets bedacht zodat ze bij de les blijven. Ik begin ze dan namelijk eerst te vertellen over het doordringende geluid als de stoom door de fluit van een fluitketel gaat, en over de knal waarmee die fluit dan van de ketel kan springen. Dat kennen ze, dan snappen ze wat voor kracht stoom kan hebben. Vervolgens pak ik een eenvoudige fietspomp en demonstreer hoe, als je het pomphandvat naar beneden drukt, het afsluitende leertje onderaan ervoor zorgt dat de samengeperste lucht in de pomp door het slangetje naar de band gedrukt wordt. En dan vertel ik dat het bij een stoommachine precies andersom gaat." Onze koffie is in de tussentijd opgedronken. Maar ik wil graag nog meer wil weten over zijn vrijwilligerswerk, de melkfabriek en de stoommachine. Daarom spreken we af dat, als hij zondag dienst heeft, ik naar het museum kom.  
 
Die zondag zie ik de stoommachine en een veelheid aan attributen die ooit in de melkfabriek gebruikt werden, tentoongesteld staan. "Vanuit welke intentie is dit nu ontstaan?" vraag ik. Er wordt mij uitgelegd dat toen in 2007 de fabriek werd afgebroken, een aantal mensen vonden dat er iets tastbaars als herinnering moest blijven bestaan. Ze besloten de stoommachine op te slaan. Daarnaast vroegen ze belanghebbenden iets mee te nemen uit de melkfabriek wat ze belangrijk vonden, en dit te bewaren tot er een oplossing gevonden werd om het gedachtegoed van de melkfabriek een vorm te geven. In 2011 kon, dankzij de inzet van dorpsbelang, het stoommuseum gebouwd worden. Er is zelfs een boek geschreven over dit hele proces, "Zuivelfabriek Steggerda" van Anne Engwerda. Ik kon mijn oren niet geloven toen hij ook nog vertelde dat de stoommachine die, omdat hij een paar jaar buiten had gestaan en onder de roest zat, door een aantal vrijwilligers werd opgeknapt zodat hij nu, in oude glorie, staat te pronken in het kleinste stoommuseum van Friesland te Steggerda.  
 
Loeklouise Looman