Schema ophalen oud Papier

Oud papier in Steggerda
 
 • Aankomend jaar wordt  het oud papier net als vanouds op de 1ste maandag van de maand opgehaald.
 • Dorpsbelang Steggerda heeft de coördinatie van het oud papier op zich genomen.  
 • Zet daarom, net als voorgaande jaren, uw papier graag aan de zijde met even huisnummering aan de straat .
 • De data voor het ophalen van oud papier aankomende schooljaar zijn:

 
Voor vragen kunt u  contact opnemen met dorpsbelang Steggerdadorpsbelangsteggerda@gmail.com 
 

Afspraken oud papier route Steggerda tussen Verenigingen in Steggerda met Dorpsbelang Steggerda d.d. 15 oktober 2019

 Aanwezig:

 • Korfbalvereniging Forward, Elske Bos
 • DAS, Jan Hornstra
 • IJsclub De Volharding, Gerard Kranendonk
 • Carnavalsvereniging De Bûtenbieners, Dick Jager
 • Volleybalvereniging Steggerda, Natasja Hassing
 • Dorpsbelang Steggerda

 Afwezig:

 • Tennisvereniging Slag ’87, Roelof Visser
 • Feestcommissie Steggerda
 Er zijn routes op de middag en avond. DAS kan de middag makkelijker bezetten, andere verenigingen hebben een voorkeur voor de avond.
 Overleggen met Van der Hende om of het mogelijk is het oud papier alleen op de avond te gaan ophalen.
 • - De meeste vereniging willen wel vaker rijden. Per keer zorgen voor twee mensen en zorg voor backup binnen eigen vereniging.
 •   Mensen moeten minimaal 18 jaar zijn en in goede conditie.
 • - Route duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur per keer. 
 • - Papier graag aan de even kant van de weg zetten.
 • - Inkomsten nu € 50, = per ton.
 • - Dorpsbelang Steggerda doet zelf ook mee voor financiering van o.a. de Dorpskwis en website, hierdoor hoeven de verenigingen geen bijdrage meer te betalen voor het instand houden van de website van Steggerda.
 • - De totale jaaropbrenst wordt gedeeld door 12x en naar evenredigheid van rijden uitbetaald.
 • - Verenigingen die in de loop van het jaar aangeven mee te willen oud papier willen rijden, worden in het nieuwe seizoen 2020/2021
    ingedeeld.


 
Terug naar pagina -> Welkom