Schema ophalen oud Papier


Oud papier in Steggerda
                 
 • Dorpsbelang Steggerda  coördineert het ophalen van het oud papier.  
 • Uw papier graag aan de zijde met even huisnummering aan de straat, i.v.m. veiligheid ophalers.
 • De data voor het ophalen van oud papier aankomende jaar zijn:
  Afbeelding invoegen
                                                                                                              

 Rooster oud papier halen 2022 vanaf 16:00
 
Datum                        Vereniging
 • Maandag  3 januari       Tennisvereniging Slag ‘87
 • Maandag 31 januari      Feestcommissie Steggerda
 • Maandag 28 februari     Volleybalvereniging
 • Maandag 28 maart        Carnaval De Bûtenbieners
 • Maandag 25 april          DAS
 • Maandag 23 mei           Tennisvereniging Slag ‘87
 • Maandag 20 juni           Carnaval De Bûtenbieners
 • Maandag 18 juli            Feestcommissie Steggerda
 • Maandag 15 augustus   Dorpsbelang Steggerda
 • Maandag 12 september DAS
 • Maandag 10 oktober     Volleybalvereniging
 • Maandag  7 november   Tennisvereniging Slag ‘87
 • Dinsdag   6 december    Feestcommissie Steggerda
 
Voor vragen kunt u  contact opnemen met dorpsbelang Steggerdadorpsbelangsteggerda@gmail.com 
 

Afspraken oud papier route Steggerda tussen Verenigingen in Steggerda met Dorpsbelang Steggerda d.d. 15 oktober 2019

 Aanwezig:

 • Korfbalvereniging Forward, Elske Bos
 • DAS, Jan Hornstra
 • IJsclub De Volharding, Gerard Kranendonk
 • Carnavalsvereniging De Bûtenbieners, Dick Jager
 • Volleybalvereniging Steggerda, Natasja Hassing
 • Dorpsbelang Steggerda

 Afwezig:

 • Tennisvereniging Slag ’87, Roelof Visser
 • Feestcommissie Steggerda
 Afspraken:
 •  De meeste vereniging willen wel vaker rijden. Per keer zorgen voor twee mensen en zorg voor backup binnen eigen vereniging.
 •   Mensen moeten minimaal 18 jaar zijn en in goede conditie.
 •  Route duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur per keer. 
 •  Papier graag aan de even kant van de weg zetten.
 •  Inkomsten nu € 50, = per ton.
 •  Dorpsbelang Steggerda doet zelf ook mee voor financiering van o.a. de Dorpskwis en website, hierdoor hoeven de verenigingen geen bijdrage meer te betalen voor het instand houden van de website van Steggerda.
 •  De totale jaaropbrenst wordt gedeeld door 12x en naar evenredigheid van rijden uitbetaald.
 •  Verenigingen die in de loop van het jaar aangeven mee te willen oud papier willen rijden, worden in het nieuwe seizoen 2022 ingepland


 
Terug naar pagina -> Welkom