Verdwenen verenigingen van Steggerda


     
1   Het Groene Kruis
2   Buurtvereniging Steggerda Kerkbuurt  
3   Buurtvereniging Steggerdasloot (verzorgden het vervoer van de overledene met paard en koets))
4   Korfbalvereniging Samenspel 
5   Korfbalvereniging K.C.S. ( 1918 -  ca 1928) 
6   Voetbalvereniging Forward 
7   R.K. voetbalvereniging Steggerda Boys. 
8   Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje” 
9   Knapenvereniging 
10 Vereniging voor openbaar onderwijs (afdeling) 
11 Vereniging "School met den Bijbel” 
12 Vereniging Bijzonder Neutrale Kleuterschool 
13 Coöperatieve Boerenleenbank 
14 F.C.de Groot, cafévoetbalclub
15 Huurdersvereniging Wolvega-Zuid / Blesse ? Steggerda 
16 Katholieke Winkeliersvereniging 
17 Werkgroep welzijnsplan
18 Algemene Bond van Plattelandsvrouwen, DDSV 
19 Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen 
20 Christelijke Vrouwenvereniging 
21 K.P.J. 
22 Christelijke Jongeren (jongelingen) Vereniging Excelsior
23 Looft den Heer, christelijke gemengde zangvereniging 
24 Krontjongclub  
25 Toneelvereniging Stuk voor Stuk 
26 Toneelvereniging van K.V. Forward
27 ABTB (afd) 
28 CBTB (afd) 
29 Friesche Mij. Van Landbouw (afd) 
30 K.A.B.(Kath. Arbeiders Beweging)  
31 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (afd. ?) 
32 Schietvereniging De Valk 
34 De Woudlopertjes ( wandelvereniging) 
35 Reisverenigingen 
36 Stichting Steggerdavaart 
37 Coöperatieve Grasdrogerij 
38 Toneelver. van De Toekomst 
39 Bond voor Staatspensionering (afd.)
40 Geheelonthoudersvereniging (afd.)
41 Bejaardensoos 
42 Handwerkclub 
43 Gymnastiek voor Bejaarden 
44 M.C.V.A. 
45 Flinterknippers, toneelgroep 
46 De Trekvogels en Wielewaal
47 R.K. Jongerengemeenschap, M.B.A. en JBB-JBTB, later samen als K.P.J.
48 Elisabeth vereniging 
49 IJsvereniging Oom Paul 
50 D.V.O. (door vrienden opgericht), een katholieke vriendengroep die voor pater Herman Vonk (Congo) geld         inzamelden of andere zaken voor hem deden.
51 Paard rijvereniging  
52 Jonge Boeren J.B.B. 
53 Kajotters- KWJ-KAJ 
54 Utile Dulci ( het nuttige met het aangename), katholieke toneelvereniging
55 Nederlandse Bond van Landarbeiders afd. 
56 Landbouwvereniging "Steggerda e.o.”                          Opgericht voor 1899
57 Katholieke Zangvereniging Levenslust, later St. Cecilia    Opgericht 1899
58 Paardenfondsvereniging                                              Opgericht 1900
59 Groene Kruis                                                              Opgericht 1906
60 Onderafd. V.P.N. (pluimvee)                                        Opgericht 1906
61 Volkskiesvereniging (onderafd.Wolvega)                        Opgericht 1906
62 Buurtvereniging H. Vonk tot Oosteinde                          Opgericht 1906
63 Controlevereniging van vee (lid v. Landbouwbank)          Opgericht 1908
64 Stierenvereniging                                                        Opgericht ca. 1907
65 r.k. kiesvereniging "Voor Recht en Plicht”                       Opgericht ca.1907
66 Chr. historische kiesvereniging                                      Opgericht 1911
67 Brandwaarborgmaatschappij "Ons Belang”                     Opgericht 1907
68 Landbouwwerktuigen coöperatie,                                 Opgericht ca.1949
69 Vereniging oud leerlingen landbouwcursus                     Opgericht 1909
70 Schapen- en geitenfokvereniging                                  Opgericht 1908
71 Fokvereniging                                                             Opgericht 1909
72 Kleinvee fokvereniging                                                 Opgericht 1913
73 Boerinnenbond, K.P.O.
74 Damclub
75 Voetbalver. R.O.H.D.A.
76 Allerlei muziekgroepjes, o.a. Donatelli's, trio of duo Oosterkamp
77 Bond voor Staatspensionering
78 Mamfakwak
79 Voordrachtsavonden/culturele avonden)
80 Zonnebloem
81 Crescendo
82 Ouden van dagen
83 Burgerwacht
84 Onderlinge Hulp  (bestaat al in 1949)
In 1918 wordt DOV opgericht.
Dit is dan de 23ste vereniging te Steggerda.
Dat er zoveel verenigingen zijn in dit dorp heeft te maken met het feit dat we hier 3 zuilen hebben die ook alle 3 hun eigen vereniging willen voor iets.
De dorpsbelangen in die tijd zijn meer geografisch gericht.
 
Als u aanvullende informatie hebt over
deze verenigingen, wilt u dan contact opnemen
met 1 van de commissieleden.