Verdwenen verenigingen van Steggerda


     
1   Vereniging Het Groene Kruis
2   Buurtvereniging Steggerda kerkbuurt  
3   Buurtvereniging Steggerdasloot (verzorgden lijkbezorging)
4   Korfbalvereniging Samenspel 
5   Korfbalvereniging K.V.S. ( 1918 -  ca 1928) 
6   Voetbalvereniging Forward 
7   R.K. voetbalvereniging Steggerda Boys. 
8   Meisjesvereniging "Het Mosterdzaadje” 
9   Knapenvereniging 
10 Vereniging voor openbaar onderwijs (afdeling) 
11 Vereniging "School met den Bijbel” 
12 Vereniging Bijzonder Neutrale Kleuterschool 
13 Coöperatieve Boerenleenbank 
14 Boerenhulp 
15 Huurdersvereniging Wolvega-Zuid / Blesse ? Steggerda 
16 Katholieke Winkeliersvereniging 
17 Werkgroep welzijnsplan
18 Algemene Bond van Plattelandsvrouwen 
19 Christelijke Bond van Plattelandsvrouwen 
20 Christelijke Vrouwenvereniging 
21 K.P.J. 
22 Christelijke Jongeren (jongelinge) vereniging
23 Looft den Heer, christelijke Gemengde zangvereniging 
24 Krontjongclub ? 
25 Toneelvereniging Stuk voor Stuk 
26 Toneelvereniging van K.V. Forward
27 ABTB (afd) 
28 CBTB (afd) 
29 Friesche Mij. Van Landbouw (afd) 
30 K.A.B.(= Kath.Arbeiders Beweging=afd.)  
31 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (afd. ?) 
32 Schietvereniging De Valk 
34 De Woudlopertjes ( wandelvereniging) 
35 Reisvereniging 
36 Stichting Steggerdavaart 
37 Coöperatieve Grasdrogerij 
38 Coöperatieve Zuivelfabriek De Toekomst 
39 Bond voor Staatspensionering (afd. ?) 
40 Geheelonthoudersvereniging (afd. ?) 
41 Bejaardensoos 
42 Handwerkclub 
43 Gymnastiek voor Bejaarden 
44 M.C.V.A. 
45 Flinterknippers 
46 De Trekvogels 
47 R.K. Jongerengemeenschap 
48 St. Elisabeth vereniging 
49 Oom Paul 
50 D.V.O. door vrienden opgericht 
51 Paardenclub  
52 Jonge Boeren 
53 Kajotters 
54 Utile Dulci ( het nuttige met het aangename) 
55 Nederlandse Bond van Landarbeiders afd. Steggerda 
56 Landbouwvereniging "Steggerda e.o.”                           Opgericht voor 1899
57 Zangvereniging ?                                                        Opgericht 1899
58 Paardenfondsvereniging                                              Opgericht 1900
59 Groene Kruis                                                              Opgericht 1906
60 Onderafd. V.P.N. (pluimvee)                                        Opgericht 1906
61 Volkskiesvereniging (onderafd.Wolvega)                        Opgericht 1906
62 Buurtvereniging H. Vonk tot Oosteinde                          Opgericht 1906
63 Controlevereniging van vee (lid v. Landbouwbank)          Opgericht 1908
64 Stierenvereniging                                                        Opgericht ca. 1907
65 r.k. kiesvereniging "Voor Recht en Plicht”                       Opgericht ca.1907
66 Chr. historische kiesvereniging                                      Opgericht 1911
67 Brandwaarborgmaatschappij "Ons Belang”                     Opgericht 1907
68 Landbouwwerktuigen coöperatie                                   Opgericht ca.1949
69 Vereniging oud leerlingen landbouwcursus                     Opgericht 1909
70 Schapen- en geitenfokvereniging                                  Opgericht 1908
71 Fokvereniging                                                             Opgericht 1909
72 Kleinvee fokvereniging                                                 Opgericht 1913
Als men nog aanvullende informatie heeft iets over
deze verenigingen,dan graag contact opnemen
met 1 van de commissieleden.