Activiteiten Dorpsbelang

Werkzaamheden  Dorpsbelang Steggerda
Tijdens eerder gehouden keukentafelgesprekken kregen wij regelmatig de vraag: "wat doet Dorpsbelang eigenlijk?”
Dorpsbelang is niet echt zichtbaar. Daar gaan we in uitgaves van dorpskrant "De Hoeksteen", en op de website "Steggerda.info" wat aan doen.
We beginnen met een opsomming van de werkgroepen die onder Dorpsbelang vallen en wat hun (hoofd)taak is.

Daarnaast zijn er nog een aantal stichtingen die zelfstandig werkzaam zijn maar nauw verbonden zijn Dorpsbelang Steggerda.,
Met zelfstandig zijn wordt bedoelt, ingeschreven bij de KVK, eigen bankrekening en eigen statuten.
 
Werkgroepen
 
Feestcommissie:              Organiseren en verzorgen van het jaarlijkse dorpsfeest;  fietstochten en wandelingen .    
Stoomcommissie:            Beheer van het Stoom- annex Zuivelmuseum met stoommachine;
Websitecommissie:          Beheer website "Steggerda.info";
Boekenstek:                    Uitlenen en innemen van leesboeken en naslagwerken in Multifunctionele Centrum;
DAS:                              Dorps Archief Steggerda  Inzamelen, archiveren en tentoonstellen van materialen over Steggerda in verleden en heden;
Bloemencommissie          In- en verkoop van bloemen om straatbeeld met bloembakken te verzorgen en met extra gelden wensen vanuit de bevolking te                                             vervullen.
Dorpskrant:                    Verzorgen van de uitgave van de dorpskrant "De Hoeksteen", 4 keer per jaar.
SEN:                              Steggerda Energie Neutraal -> werkgroep die vervolgens Energiecoöperatie De Toekomst heeft opgericht.
                                     Energiecoöperatie De Toekomst
Oud papier:                  Coördineert het ophalen van oud papier.
 
Stichtingen

SOS:                              Stichting Steggerda Onderdak beheert het voormalige schoolgebouw.
                                     Huidige naam is nu "Multisteck"
                                     Adres: Hendrik Deddenstraat 6 en Cornelis Westerveldstraat 1.

Het Kruispunt                 Beheert het voormalige groene kruisgebouw.
                                      Adres: Bedrijfspand Mulderstraat 5 en woning Hendrik Deddenstraat 2.
 
                             
Deze werkgroepen en stichtingen worden bemand door een groot aantal vrijwilligers. En bij activiteiten wordt een beroep gedaan
op overige vrijwilligers uit ons dorp. Mocht u nadere informatie willen over of opmerkingen hebben, schroom niet contact op te nemen.
Mail of bel met één van de bestuursleden van Dorpsbelang.
 
Word lid van Dorpsbelang Steggerda voor 15 euro per jaar, en u ontvangt ook de Dorpskrant. Aanmelden kan bij de penningmeester: 

Ninette Jager - From, telefoon: 0561 - 446022.

Bankrekeningnummer : NL 55 RABO 0149 1026 15

E-mail Dorpsbelang Steggerda: dorpsbelangsteggerda@gmail.com