Activiteiten Dorpsbelang

Wat doet Dorpsbelang nu eigenlijk ?
 
Tijdens eerder gehouden keukentafelgesprekken kregen wij regelmatig de vraag: "wat doet Dorpsbelang eigenlijk?”
Dorpsbelang is niet echt zichtbaar. Daar gaan we in uitgaves van dorpskrant "De Hoeksteen", en op de website "Steggerda.info" wat aan doen.
We beginnen met een opsomming van de commissies en werkgroepen die onder Dorpsbelang vallen en wat hun (hoofd)taak is.
 
Feestcommissie:              Organiseren en verzorgen van het jaarlijkse dorpsfeest;        

Verkeerscommissie:         Inrichting Pepergaweg - Steggerdaweg;

Stoomcommissie:            Beheer van het Stoom- annex Zuivelmuseum met stoommachine;

Websitecommissie:          Opzetten en beheer nieuwe website "Steggerda.info";

Boekenstek:                    Uitlenen en innemen van leesboeken en naslagwerken in Multifunctionele Centrum;

DorpsArchief Steggerda:   Inzamelen, archiveren en tentoonstellen van materialen over Steggerda in verleden en heden;

Bloemenmarkt:                In- en verkoop van bloemen om straatbeeld met bloembakken te verzorgen en met extra
                                      gelden wensen vanuit de bevolking te vervullen;
 
Dorpsvisie werkgroep:      Via keukentafelgesprekken inventariseren en uitwerken van meningen en gedachten dorpsbewoners;
 
Oranjecommissie:            Ter ere van de verjaardag van de koning, het organiseren van festiviteiten;
 
Mfc Steggerda:                Werkgroep - doel is inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een multifunctioneel centrum,
                                      en dit vervolgens uitwerken; Inmiddels is het voormalige schoolgebouw aangekocht, is er een stichting (S.O.S.) opgericht en                                              krijgt het pand een opknapbeurt en vindt herindeling plaats.
                                       
Werkgroep de jeugd:        In oprichting - organiseren van activiteiten voor en door de jeugd;
 
Dorpskrant:                     Verzorgen van de uitgave van de dorpskrant "De Hoeksteen", 4 keer per jaar;
 
SEN:                               Steggerda Energie Neutraal -> werkgroep die vervolgens Energiecoöperatie De Toekomst heeft opgericht.
 
                                      Energiecoöperatie De Toekomst
 
Deze werkgroepen en commissies worden bemand door een groot aantal vrijwilligers. En bij activiteiten wordt een beroep gedaan
op overige vrijwilligers uit ons dorp. Mocht u nadere informatie willen over of opmerkingen hebben, schroom niet contact op te nemen.
Mail of bel met één van de bestuursleden van Dorpsbelang.
 
Word lid van Dorpsbelang Steggerda voor 12,50 euro per jaar, en u ontvangt ook de Dorpskrant. Aanmelden kan bij de penningmeester: 

Ninette Jager - From, telefoon: 0561 - 446022.

Bankrekeningnummer : NL 55 RABO 0149 1026 15

E-mail Dorpsbelang Steggerda: dorpsbelangsteggerda@gmail.com