Verslag sneupersmiddag 9 april 2017

Grote belangstelling sneupersmiddag Steggerda 9 april 2017
 
De door het Dorpsarchief Steggerda georganiseerde sneupersmiddag is een overweldigend succes geworden. Ondanks het prachtige voorjaarsweer namen vele mensen de moeite om een kijkje te nemen in het MFC Multisteck in Steggerda. Hun bezoek bleek meer dan de moeite waard.
 
De commissie had gezorgd voor een uitgebreide presentatie van foto’s, documenten, krantenknipsels en voorwerpen over boerderijen en het boerenleven in Steggerda vanaf rond 1900. Met veel interesse namen de bezoekers kennis van het gepresenteerde.
Naast de mogelijkheid om te "sneupen” was er ook een presentatie van oud-inwoner Jelle Roorda, die op boeiende wijze de toehoorders wist te vertellen over de periode dat in Steggerda belangwekkende hoogveenontginningen plaatsvonden. Voor velen een nieuw gegeven, dat Steggerda een eigen veencompagnie kende van 1600 tot 1800: de Compagnie van de Steggerdersloot, met een compagnonshuis in de kom van het huidige Steggerda.
Verder konden de bezoekers genieten van filmopnames, welke gemaakt waren met (oudere en vroegere) ingezetenen die vertelden over vroegere tijden in het boerenbestaan. Ook kwam uitgebreid aan de orde de met de landbouw verbonden activiteiten zoals o.a. de ruilverkaveling Linde-zuid. Duidelijk werd welke metamorfose deze ruilverkaveling ook voor Steggerda meebracht.
 
De commissie DAS kijkt dan ook met veel voldoening terug op een wederom geslaagde sneupersmiddag.
Belangstellenden die niet alle presentaties hebben kunnen inzien, en dit alsnog willen, kunnen dit aan de commissie laten weten. De commissie zal er dan voor zorgen dat dit alsnog kan gebeuren.  

Foto's van deze en eerdere sneupersmiddagen kunt u bekijken onder de rubriek "Fotoalbum" van deze website.