Dorpsvisie/Omgevingsvisie

Dorpsvisie/Omgevingsvisie 

In de periode november 2011 tot maart 2012 heeft een werkgroep van het Dorpsbelang de keukentafelgesprekken georganiseerd. Leden van Dorpsbelang zijn de buurt in gegaan. De gesprekken gingen over ons dorp Steggerda. We hebben in 15 bijeenkomsten met meer dan 90 dorpsgenoten gesproken over allerlei onderwerpen die zij belangrijk vonden. Voor nu en voor in de toekomst. Wij hebben dit alles samengevat. Het resultaat is, onder grote belangstelling, op vrijdag 19 oktober 2012 gepresenteerd in dorpscafé ’t Steckie.
 
Het resultaat: Dorpsvisie Steggerda 2013
Hier te downloaden: 13-juni-26-Dorpsvisie-Steggerda-compleet.pdf

 
 
Afslag Steggerda
De aanbiedingsbrief aan aan het College van Burgemeester & Wethouders waarin o.a. het resultaat van het opknappen van
de Pepergaweg/Steggerdaweg is opgenomen als voorbeeld waar goed overleg tot kan leiden.
 
Het document dat door Dorpsbelang gemaakt is als vervolg op de dorps visie en met de wethouders en de gemeentesecretaris besproken als leidraad voor het uitvoeren van projecten in Café 't Steckie en een rondgang door het dorp.

               afslag-steggerda.ppt

            Steggerda-Afslag-Aanbiedingsbrief-Gemeente (1).pdf