Geschiedenis Steggerda

Steggerda
Steggerda (Stellingwerfs: Steggerde, Fries: Steggerde) is een dorp in de gemeente Weststellingwerf, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten oosten van Wolvega en telt meer dan 1000 inwoners, waarmee het zowel in oppervlakte als inwoneraantal tot de grote dorpen van Weststellingwerf behoort.
In de Middeleeuwen ontstond "Steggerden" op de linkeroever van het riviertje De Linde. De Stellingswerfse vorm van Steggerda is Steggerde, afgesleten van het vroegere "Steggerden", ook wel als "Steckarden" geschreven. "Steg" is afgeleid van "stijgen". Van oorsprong is "steg" een verhoogd pad door een laaggelegen of drassig stuk grond. Het tweede lid "gerden" betekent "omsloten ruimte" of "erde" = "eert" oftewel grasland.

Dorpskernen
Het dorp heeft twee kernen die op ongeveer een kilometer afstand van elkaar liggen.

Steggerda Kerk
Steggerda Kerk grenst aan Peperga en is een katholieke gemeenschap die in 1580 al actief was in een kleine kerk aan de Overburen. Aan het begin van de
20e eeuw werd de kerk verplaatst naar de Pepergaweg. Verder kenmerkt deze dorpskern zich door nieuwbouw en een rooms-katholieke basisschool.

Steggerda Vaart
Ongeveer een kilometer oostelijker van Steggerda Kerk ligt de tweede kern met een Nederlands Hervormde Kerk aan de Kosterweg. In deze kern lagen ook de christelijke en de openbare basisschool. Zij deelden hetzelfde gebouw. De christelijk school, begonnen in 1939, sloot haar deur in 2007 wegens leerlingentekort en kinderopvang De  Kinderkei vond daar toen haar plaats. De openbare school heeft in juli 2019 haar deur gesloten en zo kwam er na meer dan 3 eeuwen een einde aan het openbaar onderwijs te Steggerda. De voormalige zuivelfabriek, die later werd gebruikt als veilinghuis, is in de zomer van 2007 gesloopt om plaats te maken voor woningen. Op deze plek is ook het stoom-zuivel museum te vinden en dit is een replica van de voormalige zuivelfabriek.
Verder is er een Harley Davidsonwinkel te vinden, enkele bedrijven en boerderijen. Op de hoek van de Steggerdaweg/Mulderstraat staat een reusachtige zwerfkei op een sokkel. Deze zwerfkei werd 200.000 jaar geleden tijdens de derde ijstijd aangevoerd vanuit Scandinavië.
Net buiten de dorpskern is nog een Saksische boerderij te vinden. In Oost- en Weststellingwerf zijn nog maar een viertal van dit boerderijtype te vinden. Twee in Oldeberkoop, één in Boijl en de laatste bevindt zich in Steggerda, welke in uitstekende staat bewaard is gebleven. De in 1731 gebouwde boerderij wordt al die tijd bewoond door de familie Homma. De huidige generatie produceert en verkoopt in het schuurgedeelte ijs onder de naam "De Saks".
 
 
Steggerda omstreeks 1850