Nieuws

 

Enquête
Voor het invullen van de enquête is een aparte pagina aangemaakt. Iedereen (mits ouder dan 10 jaar) mag de enquête invullen! Zo kan ook de jeugd hun wensen kenbaar maken. Ook kunt u rechtstreeks naar de enquête volgens deze link:     https://nl.surveymonkey.com/r/SY8KK6Y
 
AVG
 
 Dorpsbelang Steggerda hecht veel waarde aan de privacy en heeft daar een beleid voor opgesteld. Dit is op te vragen voor leden en belangstellenden door een mail te sturen naar dorpsbelangsteggerda@gmail.com
 
 

Stremming Westvierdeparten Steggerda. 

Vanwege herstratings werkzaamheden is de Westvierdeparten, gelegen tussen de Turfhoekweg en de Puntersweg in Steggerda,
vanaf 4 juni 07:00  t/m 15 juni  18.00 uur voor al het verkeer gestremd.
 

 
 SEN (Steggerda Energie Neutraal), een onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Steggerda, heeft onlangs de Energiecoöperatie De Toekomst opgericht. Het algemene doel van de coöperatie is in Steggerda en omgeving via een zogenaamd postcoderoosproject elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en te leveren. Daarnaast hoopt het bestuur via besparingsinitiatieven een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van het dorp.

Dus: opwekken, leveren en besparen.

Op dit moment ziet het er naar uit dat we binnenkort de beschikking hebben over een dak waarop we zonnepanelen mogen plaatsen.
Het energiebedrijf Vermilion, die actief is op de Westvierdeparten, heeft voor het uitvoeren van ons eerste project €10.000,- beschikbaar gesteld in 2018.
Vermilion Energy Netherlands B.V. zoekt, ontwikkelt en produceert aardgasvelden op een duurzame en milieutechnische manier.

https://www.vermilionenergy.nl

  

 

Van het gas af!

Woensdagavond 25 April 2018 organiseert Zuider-Zon in combinatie met de jaarvergadering een informatieavond over wat de mogelijkheden zijn om op een alternatieve manier een huis te kunnen verwarmen.


Zuider-Zon zet zich in voor een duurzame samenleving. Met duurzaam wordt dan bedoeld dat we met initiatieven komen die lang mee gaan en goed zijn voor ons als bewoners, voor onze samenleving en voor het milieu.


Belangstellenden kunnen woensdagavond om 20.00 uur terecht in De Duker te Noordwolde voor de informatieavond.

De zaal is open vanaf 19.45. De entree is gratis. 

Zuiderzon zal uitéénzetten welke verschillende soorten warmtepompen er zijn.

 

Daarnaast zijn onze gastsprekers installateur De Haan uit Oosterwolde en Klaas van der Molen van Groothandel Aabo GreenTech. Aabo GreenTech is gespecialiseerd in warmtepompen, infrarood verwarmen, zonne-energie en LED verlichting.


          
Uitslag verkiezing van de leden van de Gemeenteraads verkiezingen  van 21 maart 2018 van Steggerda
 
                                        stemmen
 Sociaal Duurzaam W. werf      79
 VVD                                   157
 CDA                                   109
 Weststellingwerfs Belang        31
 Groen links                           60
 D66                                     20
 Blijf Stellingwerfs                   73
 Blanco                                   1
 Ongeldig                                1
 
 

Jelle Roorda presenteerde prachtig dorpenboek
 
Op vrijdagavond 2 maart 2018 presenteerde schrijver Jelle Roorda in café De Landerije te Steggerda het boek "Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide” over de vijf dorpen Vinkega - Steggerda - Peperga - De Blesse en Blesdijke, die samen één streek vormen. Ruim honderd belangstellenden genoten van zijn lezing over het boek, waarbij hij de aanwezigen meenam op een reis door de tijd. Vele historische onderwerpen, beelden en anekdotes passeerden de revue, maar ook werd stilgestaan bij de grote armoede die honderd jaar geleden na afloop van de turfwinning in de streek heerste. Aansluitend werden de eerste exemplaren van het boek door Karin Oenema - Krikke aan de andere voorzitters van Dorpsbelang, vertegenwoordigers van het  RABO Coöperatiefonds en DorpsArchief Steggerda (DAS) uitgereikt. Zij werd hierbij op ludieke wijze ter zijde gestaan door de markante kluizenaar Hendrik Damhuis, alias Sierd Hornstra.

Het boek is met medewerking van de verenigingen van Dorpsbelangen uit de vijf dorpen en een bijdrage van de Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland tot stand gekomen. Karin sprak namens de andere voorzitters haar grote waardering en dank uit voor dit prachtige boek en de plezierige samenwerking. Roelof Teun Hoen en Mariska van der Wal van de Rabobank complimenteerden de Dorpsbelangen met het boekproject en noemden het een prachtige initiatief, een blijk van goede samenwerking en van groot belang, ook om het streektoerisme in de streek te bevorderen. Het boek telt 304 pagina’s en is verrijkt met vele historische foto’s. De reacties van de aanwezigen waren na afloop zeer lovend. Men noemde het een prachtige avond. Vrijwel iedereen toog met een boek huiswaarts.

Degene die een exemplaar van het boek wil bestellen (17,50 euro per stuk) kan contact opnemen met Dorpsbelang Steggerda, Jan en Annie Dijkstra. Telefoon 06 - 46218287.

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen

 
Alle Nieuws over Energie Coöperatie De Toekomst  --> zie pagina Steggerda Energie Neutraal      
  Afbeelding invoegen

Presentatie vijf dorpenboek Jelle Roorda

Op 2 maart 2018 verschijnt er een uniek boek over de dorps- en streekgeschiedenis van de dorpen: Vinkega, Steggerda, Peperga, De Blesse en Blesdijke.
De titel van het boek is: Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide.
Het is geschreven door oud-inwoner Jelle Roorda, ook bekend van het boek Steggerda, Et peadtien weromme uit 2012.
 
Het boek wordt om 20.00 uur met een lezing en fotopresentatie van hem, op een door Dorpsbelang georganiseerde avond gepresenteerd in café De Landerije te Steggerda.

Na het overhandigen van de eerste boeken, is er vanaf plm. half tien een gezellige nazit/herinneringen ophalen, met muzikale omlijsting en doorlopende beelden van vroeger, door het Dorpsarchief Steggerda. Vrij entree, inloop vanaf 19.30 uur.
 
Diefstal lood
 
Helaas is er in november/december 2017 lood gestolen van de daken van het stoommuseum, de gymzaal en de kantine. Dit heeft enorme schade tot gevolg!
Niet alleen diefstal van het lood, maar ook waterschade. Alle partijen betreuren dit ten zeerste. Ook voor diverse vrijwilligers een hele klus om het weer in orde te krijgen. Graag vanuit het dorp ook enige oplettendheid gevraagd. Ook zal de politie extra alert zijn.
Ook zijn particulieren de dupe geworden van looddiefstal. Belangrijk is wel om aangifte te doen bij de politie!! Eventueel melden bij Dorpsbelang.
 

Dorpskrant "De Hoeksteen"
 
Ga voor download naar: Dorpsbelang -> dorpskrant

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Voorlopige Plaatsing Triglobak in Steggerda

De bak is neergezet bij de gymzaal, dichtbij de school en Multisteck.
 
Of de bak daar blijft staan, hangt af van het gebruik, de hoeveelheid glas die wordt ingeleverd, etc.  
Mocht na verloop van tijd blijken dat de locatie niet de meest ideale is, dan is er vanwege de term "centrum” ruimte om te kijken naar alternatieve locaties.
Als er te weinig aanvoer is, kan dat ook een reden zijn om de glasbak te verplaatsen naar betere locatie, eventueel in een ander dorp.