Nieuws

 
 
 Zie pagina voor activiteiten:  Agenda

Zie pagina voor het stoommuseum: Het Stoommuseum

Dagbesteding Jolijt
 
Jolijt is een gezellige plek met een huiselijke sfeer waar ervaren en beleven op de eerste plaats staan. Wij houden rekening met je specifieke interesses, wensen en behoeftes. We willen een warme en veilige plek bieden om je op je eigen niveau te ontwikkelen.
Wij spannen ons iedere dag in voor het bieden van zorg, passende activiteiten en persoonlijke aandacht.

Jeldou Dam & Lisa de Boer van Dagbesteding Jolijt
Hendrik Deddenstraat 6
8395 PX Steggerda
 
Tel: 0629464245         https://dagbestedingjolijt.nl/

 
 
Markeringsstenen Johannes van der Bosch
 
Voor meer foto's zie Publicaties Steggerda en Fotoalbum Fotoalbum
 Sneupersdagen zie foto's Album Fotoalbum
 


 
VIJF DORPEN BOEK LOVEND ONTVANGEN EN AAN BURGEMEESTER VAN DE NADORT UITGEREIKT.
 zie pagina --->    5 dorpen boek
 

AVG
 Dorpsbelang Steggerda hecht veel waarde aan de privacy en heeft daar een beleid voor opgesteld. Dit is op te vragen voor leden en belangstellenden door een mail te sturen naar dorpsbelangsteggerda@gmail.com
 

 
SEN (Steggerda Energie Neutraal)
 Een onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Steggerda, heeft in 2018 de Energiecoöperatie De Toekomst opgericht. Het algemene doel van de coöperatie is in Steggerda en omgeving via een zogenaamd postcoderoosproject elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en te leveren. Daarnaast hoopt het bestuur via besparingsinitiatieven een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van het dorp.
 
zie voor meer info -->Steggerda Energie Neutraal

________________________________________________________________________________________________________________________            Lees -> Boek Jelle Roorda febr. 2018

 

 Dorpskrant "De Hoeksteen"      Ga voor download naar: Dorpsbelang -> dorpskrant
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Voorlopige Plaatsing Triglobak in Steggerda

De bak is neergezet bij de gymzaal, bij het multi functionele centrum, H.Deddenstraat 6.
 
Of de bak daar blijft staan, hangt af van het gebruik, de hoeveelheid glas die wordt ingeleverd, etc.  
Mocht na verloop van tijd blijken dat de locatie niet de meest ideale is, dan is er vanwege de term "centrum” ruimte om te kijken naar alternatieve locaties.
Als er te weinig aanvoer is, kan dat ook een reden zijn om de glasbak te verplaatsen naar betere locatie, eventueel in een ander dorp.