Nieuws

 
 
  
 

  

08-02-2019

Er is inmiddels begonnen met het aanleg van het glasvezelnetwerk.
De voortgang is te volgen op de websites van Kabelnoord en Glasvbezelbuitenaf. 

https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/           https://www.glasvezelbuitenaf.nl/
 
  
Voor meer info zie pagina  -> Glasvezel

 de sneller internet commissie Steggerda

Harm Dolstra            06-30904067         fam.dolstra@kpnmail.nl
Edgar Wielinga         06-10179480         edgar@fival.nl
Theo Hofstee           06-10230651         theohofstee@gmail.com 
 

 
 
Markeringsstenen Johannes van der Bosch
 
Voor meer foto's zie Publicaties Steggerda en
Fotoalbum Fotoalbum
 
 
Sneupersdagen zie foto's Album Fotoalbum
 


 
VIJF DORPEN BOEK LOVEND ONTVANGEN EN AAN BURGEMEESTER VAN DE NADORT UITGEREIKT.
 
zie pagina --->    5 dorpen boek
 


AVG
 
Dorpsbelang Steggerda hecht veel waarde aan de privacy en heeft daar een beleid voor opgesteld. Dit is op te vragen voor leden en belangstellenden door een mail te sturen naar dorpsbelangsteggerda@gmail.com
 

 
SEN (Steggerda Energie Neutraal)
 
Een onderdeel van de vereniging Dorpsbelang Steggerda, heeft onlangs de Energiecoöperatie De Toekomst opgericht. Het algemene doel van de coöperatie is in Steggerda en omgeving via een zogenaamd postcoderoosproject elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en te leveren. Daarnaast hoopt het bestuur via besparingsinitiatieven een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van het dorp.
 
zie voor meer info -->Steggerda Energie Neutraal

Dus: opwekken, leveren en besparen.

Op dit moment ziet het er naar uit dat we binnenkort de beschikking hebben over een dak waarop we zonnepanelen mogen plaatsen.
Het energiebedrijf Vermilion, die actief is op de Westvierdeparten, heeft voor het uitvoeren van ons eerste project €10.000,- beschikbaar gesteld in 2018.
Vermilion Energy Netherlands B.V. zoekt, ontwikkelt en produceert aardgasvelden op een duurzame en milieutechnische manier.

https://www.vermilionenergy.nl

_________________________________________________________________________________________________________________________            
 
 
Dorpskrant "De Hoeksteen"
 
Ga voor download naar: Dorpsbelang -> dorpskrant

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Voorlopige Plaatsing Triglobak in Steggerda

De bak is neergezet bij de gymzaal, dichtbij de school en Multisteck.
 
Of de bak daar blijft staan, hangt af van het gebruik, de hoeveelheid glas die wordt ingeleverd, etc.  
Mocht na verloop van tijd blijken dat de locatie niet de meest ideale is, dan is er vanwege de term "centrum” ruimte om te kijken naar alternatieve locaties.
Als er te weinig aanvoer is, kan dat ook een reden zijn om de glasbak te verplaatsen naar betere locatie, eventueel in een ander dorp.