Energiecoöperatie De Toekomst

 
 
Energie Coöperatie De Toekomst
 
Voor meer informatie zie website: WWW.ECDETOEKOMST.NL
 
I = Informeren
B = Besparen
O = Opwekken
L = Leveren
 
Informeren
Behalve op de site waar veel informatie te vinden is geeft EC de Toekomst antwoorden op gestelde vragen.
Een rondgang door het dorp langs drie verschillende warmtepompen:
- water-water warmtepomp met diepteboring. Water opgewarmd door aardwarmte is de bron.
- lucht - water warmtepomp. Lucht is de warmtebron.
- hybride lucht-water warmtepomp. Lucht is de warmtebron maar als het echt koud wordt schakelt gas cv bij.
 
 
Besparen
Afgelopen winter zijn we rond geweest met de warmtecamera om in beeld te brengen waar er warmte uit uw woning ontsnapt. Dit kan zijn doordat muren niet geïsoleerd zijn, isolatie ingezakt is in de spouw, kieren bij deuren, koude vloer.
In vijf woningen is met behulp van dataloggers gekeken wat de binnentemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur en hoeveel energie in de betreffende periode is verbruikt.
 
Opwekken
EC de Toekomst heeft twee postcoderoosprojecten gerealiseerd. Één aan de Vaartweg in Steggerda met 198 zonnepanelen en één aan de Meenthe in Wolvega met 184 zonnepanelen. Deelnemers krijgen energiebelasting ter hoogte van ca. 11 cent per kWh terug over de opgewekte elektriciteit.
Wij zoeken daken voor volgende projecten.
 
Leveren
 
 
 
U kunt ook energie - GAS en ELEKTRICITEIT -  bij ons afnemen via:
EnergievanOns, de lokale noordelijke energieproducent. Hiermede zorgt u tegen concurrerende tarieven er voor dat het geld in onze regio beschikbaar blijft voor nieuwe projecten. Er is een jaarlijkse bonus van 70 euro.
 
 
Lidmaatschap
Voor slechts 10 euro per jaar bent u lid van de energiecoöperatie en kunt u een beroep doen op onze kennis en daadkracht.
Meld u aan.
Het aantal leden is thans 54.
 
 
 
Bestuur:
Jorn Slump
Tiety Kooistra
Anne Engwerda
Chris Put

 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Dorpsbelang Steggerda heeft in 2017 een werkgroep in het leven geroepen:
SEN - Steggerda Energie Neutraal. Deze werkgroep heeft de interesse van de dorpsbewoners gepolst middels een tweetal informatieavonden waar de We-Energy-Game is gespeeld. Vervolgens is de Energiecoöperatie De Toekomst U.A. opgericht die nu hard aan de weg timmert.
 
Bekijk en speel het spel:  We Energy Game
 
Indien gewenst kan Energiecoöperatie u begeleiden. Er is ook een bordspel bij de Energiecoöperatie beschikbaar!
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Energie
Omgevingsvisie enquête Steggerda
Zomer 2018


 
Afbeelding invoegen