Notulen en jaarverslagen Dorpsbelang Steggerda

 

 

 Uitnodigingen

 Uitnodiging jaarvergadering 

 25-04-2021  jaarvergadering en   bloemenbingo april 2021

 

Notulen

2021 Geen Notulen jaarvergadering ivm Corona

2020 Geen notulen jaarvergadering ivm Corona

2019 Notulen jaarvergadering

 
 
 

Jaarverslagen

jaaroverzicht 2020 - 2021

 Jaaroverzicht 2018 2019

 Jaaroverzicht  2015


 

 Stemming 1 gehouden op 2 en 3 september 2020

Een recht van hypotheek vestigen op het sportveld aan de Vaartweg dat in eigendom is bij Dorpsbelang Steggerda ten behoeve van Stichting Bercoop Fonds, die dit als voorwaarde heeft gesteld voor het verstrekken van een lening van € 50.000, - tegen een rentepercentage van 0% voor een periode van 15 jaar. Ter info: het vestigen van een recht van hypotheek heeft geen invloed op bestaande huur of op een bestaand recht van opstal. Het is een beperkt recht. De ondergrond van het clubgebouw 'De Driehoek' heeft een eigen kadastraal nummer en blijft zo buiten de hypotheekstelling. 

 

Uitslag van de stemming 1.
Opkomst 53 leden.

49 voor en 4 tegen.

 

 Stemming 2 gehouden op 2 en 3 september 2020

Om het project de Toekomst voor dorpsbelang helemaal af te ronden moet er nog een overdracht van een strook grond van de projectontwikkelaar naar dorpsbelang gerealiseerd worden. Doordat de projectontwikkelaar zichzelf heeft opgeheven voordat het hele project klaar is, moeten wij nu met behulp van de notaris op deze manier de laatste stap zetten om de strook grond naar dorpsbelang over te schrijven. Deze grond is al geruime tijd in gebruik, maar kadastraal staat het nog niet op naam van dorpsbelang. Het gaat om perceel Blesdijke D 1738 ( BDKOO-D-1738). De kosten hiervan komen uit op ongeveer € 1500 tot € 2000. Deze kosten bestaan uit kadasterkosten en notariële kosten. Hiervoor vragen wij jullie als leden toestemming om de kosten te mogen maken om deze strook grond op naam van Dorpsbelang Steggerda te zetten.


Uitslag van de stemming 2.
53 voor en 0 tegen.


Iedereen bedankt voor het stemmen.