Commissie DorpsArchief Steggerda


 

 
Dorps Archief Stegggerda

Welkom op de site van het DorpsArchief van Steggerda.
Het dorpsarchief is bedoeld om voor de toekomst de herinneringen, zoals materialen en verhalen, 
over hetgeen zich in het dorp Steggerda in het verleden heeft afgespeeld,
te verzamelen en vast te leggen voor volgende generaties.

De commissie DorpsArchief Steggerda bestaat uit de volgende personen:

Jan en Annie Dijkstra                                               Telefoon:  0561 - 441666
Anne en Annemiek Engwerda                                                   0561 - 441061
Jan Hornstra                                                                           0561 - 441317
Nico Bollen                                                                             0561 - 441930

E-mailadres DorpsArchief Steggerda:                         dorpsarchiefsteggerda@gmail.com

De commissie DorpsArchief Steggerda is voor zijn bestaan afhankelijk van de (oud)inwoners van Steggerda.
Daarom vragen wij aan de (oud)inwoners, (opgeheven) bedrijven, scholen,
verenigingen en overige instanties welke nog materialen en ander gerelateerde zaken bezitten,
en voor het dorpsarchief interessant kunnen zijn, ons te benaderen of een email te zenden naar boven genoemd e-mailadres.
Wij zullen dan contact met hen opnemen.

Alle verzamelde materialen worden opgeslagen in een archief welke in het 
Multi Functionele Centrum van Steggerda is ingericht.
Op verzoek kunnen geïnteresseerden uiteraard aldaar een inkijk nemen.
Tijdens het winterseizoen is het archief iedere eerste zaterdagochtend van de maand geopend.
Zie voor data en openingstijden de rubriek "Agenda" van deze website.
Ook zal met regelmaat op deze site worden bericht over nieuw ontvangen archiefmateriaal.
Daarnaast organiseert de commissie minimaal eenmaal per jaar een zg. sneupersmiddag.

Dorps Archief Stegggerda

Inloop-ochtenden

2018 / 2019: 

zaterdag 6 oktober 2018 van 09.30 - 12.00 uur
zaterdag 3 november 2018 van 09.30 - 12.00 uur
zaterdag 1 december 2018 van 09.30 - 12.00 uur
zaterdag 5 januari 2019 van 09.30 - 12.00 uur 
zaterdag 2 februari 2019 van 09.30 - 12.00 uur 
zaterdag 2 maart 2019 van 09.30 - 12.00 uur 
zaterdag 6 april 2019 van 09.30 - 12.00 uur
 
in het MFC MultisteckHendrik Deddenstraat 6, Steggerda