Mededelingen en nieuws

Bijdrage geven

Voor het opzetten en beheren van een archief zijn materialen nodig, zoals computer, archiefdozen, schrijfmateriaal, enz. Dat kost geld. Wij vragen aan degenen die betrokken zijn met het vastleggen en bijhouden van het verleden van Steggerda een vrijwillige bijdrage zodat de werkgroep haar werkzaamheden kan voortzetten. 
Wilt u een vrijwillige bijdrage doen, neem dan contact op met een van de commissieleden, of zend ons een email waarna wij contact met u opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donateur worden

Zoals hierboven staat geschreven is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. U kunt echter ook donateur worden van DorpsArchief Steggerda, waarbij u jaarlijks minimaal vijf (5) euro doneert. Door deze donateursbijdrage is de commissie ook de komende jaren ervan verzekerd dat zij haar werkzaamheden kan voortzetten. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van Dorpsbelang: 
 
IBANnummer is: NL55RABO 0149102615
 
Wilt u daarbij vermelden "Donateur Dorpsarchief”.
 
Wilt u het bedrag liever contant betalen stuur dan even een email naar dorpsarchiefsteggerda@gmail.com waarna een van de leden van de commissie bij u persoonlijk langskomt om uw bijdrage op te halen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------