Mededelingen en nieuws

 
 
 
Blijf donateur van Dorps Archief Steggerda
 
Het is belangrijk om het verleden van Steggerda voor de toekomst te behouden, dit vast te leggen en op te slaan in het Dorpsarchief.
Vrijwilligers van de werkgroep Dorps Archief Steggerda (DAS) willen tevens het dorpsarchief toegankelijk houden voor geïnteresseerden.
We hebben ook in 2021 geen Sneupersdagen. 
De Sneupersmiddag van november vervalt en de inloopochtend van 4 december vindt ook geen doorgang
Als u ons over 2021 toch wilt blijven steunen dan kunt u uw donateursgeld ook in een envelop in de brievenbus van Annemiek Engwerda gooien. Mijn adres is N.Bovenweg 15. Wilt u dan wel uw naam vermelden?
U kunt uw bijdrage (minimaal 5 euro)  ook overmaken op rekening van Dorpsbelang: NL55RABO  0149102615.
Wilt u dan wel vermelden: 'Donateur dorpsarchief '.
 
Dank voor uw bijdrage
namens de werkgroep,
Annemiek Engwerda 
e-mail: a.engwerda@planet.nl
 
 
Als u gaat opruimen, en.......
 
Een aantal inwoners ging zaken van hun ouders/ grootouders opruimen en hebben materialen weggegooid die achteraf een goede plek in het archief gehad zouden hebben. Het betrof bv. een rekening die door een  plaatselijke middenstander was geschreven, een diploma, een uitnodiging voor een zoveel jarig bestaan van....., enz. 
Als u gaat opruimen en u weet niet of het de moeite waard is dat het materiaal bewaard blijft, wilt u dan 1 van de commissieleden benaderen en het voorleggen?  Gevoelig materiaal komt altijd in de kluis terecht en is niet voor publiek toegankelijk zolang er nabestaanden zijn.
Bij voorbaat dank.
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------