Mededelingen en nieuws

 
 
 
Blijf donateur van Dorps Archief Steggerda
 
Het is belangrijk om het verleden van Steggerda voor de toekomst te behouden, dit vast te leggen en op te slaan in het Dorpsarchief.
Vrijwilligers van de werkgroep Dorps Archief Steggerda (DAS) willen tevens het dorpsarchief toegankelijk houden voor ge√Įnteresseerden.
Als u ons over 2024 wilt (blijven) steunen kunt u het donateursgeld ook in de brievenbus gooien. 
Mijn adres is N.Bovenweg 15. Wilt u dan wel uw naam vermelden?
U kunt uw bijdrage (minimaal 5 euro)  ook overmaken op rekening van Dorpsbelang: NL55RABO  0149102615.
Wilt u dan wel vermelden: 'Donateur dorpsarchief '.
 
Dank voor uw bijdrage
namens de werkgroep,
Annemiek Engwerda 
e-mail: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
 
De inloopochtenden starten weer: in oktober

U kunt altijd een afspraak maken als u iets wilt brengen of wilt bekijken. U kunt bellen met Annemiek Engwerda 0561441061 of met Annie Dijkstra 0561441666
 
Sneupersmiddag. 12 mei a.s. met als thema "Zuivelfabriek De Toekomst in Steggerda". film en tentoonstelling. 
De inloop is om 13.45 uur en om kwart over 2 is de opening. De film start om kwart over 3. Koffie en thee staan klaar en de tentoonstelling kan voor de film bekeken worden. Na de film kunt u nog een drankje nemen. 
Voor het drankje vragen we €2,-
 
Als u gaat opruimen, en.......
 
Een aantal inwoners ging zaken van hun ouders/ grootouders opruimen en hebben toen materialen weggegooid die achteraf een goede plek in het archief gehad zouden hebben. Het betrof bv. een rekening die door een  plaatselijke middenstander was geschreven, een diploma, een uitnodiging voor een zoveel jarig bestaan van....., bidprentjes, enz. 
Als u gaat opruimen en u weet niet of het de moeite waard is dat het materiaal bewaard blijft, wilt u dan 1 van de commissieleden benaderen en het voorleggen?  Gevoelig materiaal komt altijd in de kluis terecht en is niet voor publiek toegankelijk zolang er nabestaanden zijn.
Bij voorbaat dank.
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------