Mededelingen en nieuws

 
 
 
Blijf'donateur van DorpsArchief Steggerda' 
 
Het is belangrijk om het verleden van Steggerda voor de toekomst te behouden, dit vast te leggen en op te slaan in het Dorpsarchief.
Vrijwilligers van de werkgroep DorpsArchief Steggerda (DAS) willen tevens het dorpsarchief toegankelijk houden voor geïnteresseerden.
We bedanken u voor uw bijdrage over 2018.

Als u ons in 2019  wilt blijven steunen dan kunt u uw donateurgeld op de aanstaande sneupersdag van zondag 14 april betalen.
U kunt uw bijdrage (minimaal 5 euro)  ook overmaken op rekening van Dorpsbelang: NL55RABO  0149102615.
Wilt u dan wel vermelden:   'Donateur dorpsarchief '.
 
Dank voor uw bijdrage.namens de werkgroep,
Annemiek Engwerda 
e-mail: a.engwerda@planet.nl
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------