Mededelingen en nieuws

 
 
 
Blijf donateur van Dorps Archief Steggerda
 
Het is belangrijk om het verleden van Steggerda voor de toekomst te behouden, dit vast te leggen en op te slaan in het Dorpsarchief.
Vrijwilligers van de werkgroep Dorps Archief Steggerda (DAS) willen tevens het dorpsarchief toegankelijk houden voor geïnteresseerden.
We bedanken u voor uw bijdrage over 2018.

Als u ons in 2019  wilt blijven steunen dan kunt u uw donateursgeld op de aanstaande sneupersdag van zondag 3 november betalen.
U kunt uw bijdrage (minimaal 5 euro)  ook overmaken op rekening van Dorpsbelang: NL55RABO  0149102615.
Wilt u dan wel vermelden: 'Donateur dorpsarchief '.
 
Dank voor uw bijdrage
namens de werkgroep,
Annemiek Engwerda 
e-mail: a.engwerda@planet.nl
 
 
Als u gaat opruimen, en.......
 
Een aantal inwoners ging zaken van hun ouders/ grootouders opruimen en hebben materialen weggegooid die achteraf een goede plek in het archief gehad zouden hebben. Het betrof bv. een rekening die door een  plaatselijke middenstander was geschreven, een diploma, een uitnodiging voor een zoveel jarig bestaan van....., enz. 
Als u gaat opruimen en u weet niet of het de moeite is dat het materiaal bewaard blijft, wilt u dan 1 van de commissieleden benaderen en het voorleggen?  Gevoelig materiaal komt altijd in de kluis terecht en is niet voor publiek toegankelijk zolang er nabestaanden zijn.
Bij voorbaat dank.
 
 
De stickers van Albert Heijn
 
Tijdens de inloopochtend van het Dorpsarchief, op 7 december, kunt u binnenlopen om de plaatjes te komen ruilen. Er zijn vast nog boeken die aangevuld moeten worden en in het archief ligt ook nog een boek die gevuld kan worden. De koffie staat vanaf 09.30 uur voor u klaar.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------