Mededelingen en nieuws

 
 
 
Blijf donateur van Dorps Archief Steggerda
 
Het is belangrijk om het verleden van Steggerda voor de toekomst te behouden, dit vast te leggen en op te slaan in het Dorpsarchief.
Vrijwilligers van de werkgroep Dorps Archief Steggerda (DAS) willen tevens het dorpsarchief toegankelijk houden voor geïnteresseerden.
We starten de inloopochtenden weer begin september.
Op 3 juli houden we een Sneupersmiddag, in een vereenvoudigde vorm. Dit betekent dat er geen film wordt vertoond en er geen spreker wordt uitgenodigd. We hebben een fototentoonstelling. De foto's, met zoveel mogelijk tekst en/of namen, zijn verzameld in ordners. We hopen dat er bezoekers zijn die ontbrekende namen of gegevens kunnen invullen. Tevens liggen alle mapjes van de voorgaande Sneupersdagen ter inzage. Er liggen ook mappen met krantenknipsels. 
Als u ons over 2022 wilt blijven steunen dan kunt u uw donateursgeld ook in een envelop in de brievenbus van Annemiek Engwerda gooien. Mijn adres is N.Bovenweg 15. Wilt u dan wel uw naam vermelden?
U kunt uw bijdrage (minimaal 5 euro)  ook overmaken op rekening van Dorpsbelang: NL55RABO  0149102615.
Wilt u dan wel vermelden: 'Donateur dorpsarchief '.
 
Dank voor uw bijdrage
namens de werkgroep,
Annemiek Engwerda 
e-mail: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
 
 
Als u gaat opruimen, en.......
 
Een aantal inwoners ging zaken van hun ouders/ grootouders opruimen en hebben materialen weggegooid die achteraf een goede plek in het archief gehad zouden hebben. Het betrof bv. een rekening die door een  plaatselijke middenstander was geschreven, een diploma, een uitnodiging voor een zoveel jarig bestaan van....., enz. 
Als u gaat opruimen en u weet niet of het de moeite waard is dat het materiaal bewaard blijft, wilt u dan 1 van de commissieleden benaderen en het voorleggen?  Gevoelig materiaal komt altijd in de kluis terecht en is niet voor publiek toegankelijk zolang er nabestaanden zijn.
Bij voorbaat dank.
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------