Nieuwe aanwinsten

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen we weer mochten toevoegen:
 
 
-in dichtvorm is een overzicht gegeven van het Groene Kruis. Henk de Ram droeg het voor tijdens het 75jr. jubileum.
-een zelfgemaakte waterpas
-2 halsdoeken van de Christelijke Jongere Vereniging.
-een kogel, die in het huis van Leemweg 31 belandde, tijdens de opmars van de Canadezen vanuit De Eese.
-2 persoonsbewijzen
-boek over de L.T.S. te Wolvega. Hierin staan veel namen van geslaagden.