Nieuwe aanwinsten


Ook de afgelopen tijd mochten we weer diverse nieuwe aanwinsten voor ons archief in ontvangst nemen.
 
Van de kinderen van onze onlangs overleden dorpsgenoot Arend Nijk:
- een kasboek van zijn installatiebedrijf;
een spelregelboekje Korfbal uit 1941 (van het vroegere Samenspel uit Steggerda);
diverse foto’s van het Steggerdafeest;
- een boekje, bevattende gedichten van ondermeer onze oud-dorpsgenoot Geert Pen;
- een zestal plakboeken met krantenknipsels van advertenties en artikelen uit regionale couranten, betrekking hebbende op Steggerda en beginnend rond 1950.
  Dit allemaal verzameld door mevrouw Alie Nijk – Swart, uit hoofde van haar agentschap voor deze couranten. Heel leuk en herkenbaar allemaal!
 
Van Rikie ten Berge mochten we opnieuw spullen ontvangen: 
- een prachtig spel, afgeleid van het overbekende ganzenbordspel, maar dan toegespitst op het boerenbestaan. Uitgegeven door de Zuivelfabriek. 
  Ontzettend leuk om ook in het stoommuseum te tonen;
- een boek over het vijftigjarig bestaan van de ABTB. 
 
Van Thijs ten Berge:
- Reglement Onderling Paardenfonds De Drie Gemeenten, gevestigd te De Blesse;
- Statuten van het Onderling Boerenverzekeringsfonds;
notulenboek van het Steun Comité van de ABTB, 1932 e.v. jaren;
- diverse stukken betreffende begrafenisvereniging "De Laatste Eer”.