Nieuwe aanwinsten

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen we weer mochten toevoegen:
 
-2 archiefkasten en een sleutelkastje
-3x een getuigschrift en 1 puntenlijst van de huishoudschool te Wolvega
-bruiloftsboekje van Andries Vonk en Nelly Smeding
-eigendomsbewijs uit 1937 m.b.t. groenland en een boschwal van Nicolaas B. Vonk
-in dichtvorm is een overzicht gegeven van het Groene Kruis. Henk de Ram droeg het voor tijdens het 75jr. jubileum.
-een zelfgemaakte waterpas
-2 halsdoeken van de Christelijke Jongere Vereniging.
-een kogel, die in het huis van Leemweg 31 belandde, tijdens de opmars van de Canadezen vanuit De Eese.
-2 persoonsbewijzen
-boek over de L.T.S. te Wolvega. Hierin staan veel namen van geslaagden.
-papieren zak van de grasdrogerij
-2 boeken
-2 behangboeken van Martinus Mulder, nu gevuld met de Katholieke illustratie
-heeeel veeel oude nota's
-monsterboekjes
-melkbus, beschilderd met de voormalige boerderij aan Leemweg 14
-informatie m.b.t. het voormalig hoofd aan de kolonieschool, Ruurd Smits
-een unster en emaillen gortepap busje
-foto's m.b.t. de bouw van het gymlokaal en het schoolgebouw aan de H.Deddenstraat
-gereedschap enz. uit de werkplaats van Guus Hellegers
-bordje Bremweg
-geschacht bijltje
-2x medaillon met portretjes van begin 1900
-foto's Steggerdafeesten
-ingelijste documenten/ certificaten mbt. melkerij
-boterklopper van weleer
-loden huisgewicht (bodemvondst)
-korfbalfoto's
-kleine schoolplaten
-5x een verhalenbundel