Nieuwe aanwinsten

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen we weer mochten toevoegen:
 
 
-Johan en Trees Kroon hebben zaken gegeven die kenmerkend zijn voor hun eigenaarsperiode van 't Steckie.
 
-Veel mappen over de historie van de katholieke kerk.
 
-Een grote hoeveelheid bidprentjes.
 
-getuigschriften
 
-2 foto's van ons dorp