Inhoud DorpsArchief Steggerda

Inhoud DorpsArchief Steggerda

Hieronder kunt u lezen van wie zaken en/of onderwerpen in het dorpsarchief kunt terugvinden.

Bedrijven, middenstand en boerenbedrijven:
                          Algemene Boeren en Tuindersbond (ABTB)
                          Coöperatieve Boerenleenbank (later Rabobank)
                          Coöperatieve Zuivelfabriek "De Toekomst" 
                      Diverse middenstanders en boerenbedrijven
 
Publicaties:
                          Leesboeken
                          Publicaties (divers)
                          Regioboeken
                      Schoolboeken
                          Steggerdaboeken

Scholen:
                       Christelijke basisschool "De Regenboog"
                          Katholieke basisschool "Fredericus" 
                          Kleuter- + peuterschool
                          Openbare basisschool "Triangel"
                          
Verenigingen:
                          Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
                          Carnavalsvereniging "De Butenbieners"
                          Christelijke Zangvereniging "Looft den Heer"
                          Dorpsbelang Steggerda
                          Groene Kruis
                       IJsclub "De Vooruitgang"
                          Korfbalvereniging "Forward"
                       Plattelandsvrouwen
                          Toneelvereniging "Stuk voor Stuk"
                       Vereniging Historie Weststellingwerf

Overig:
                          Agrarisch
                          Dorpskrant De Hoeksteen                         
                          Inwoners van Steggerda
                      Kadastraal
                          Katholieke Arbeidersjeugd
                          Kerk
                       Maatschappij van Weldadigheid
                          Noordwolde
                          Nutsbedrijven
                          Oorlog
                      Rinny Siemonsma
                          Stichting Het Kruispunt
                          Waterschap
                          Zondagsscholen
 
Naast veel opgeschreven historie vindt u in het archief ook veel goederen terug welke door (oud) -inwoners, -middenstanders, -boeren en overigen zijn
afgestaan aan het DorpsArchief.                              

Wilt u meer weten over of lezen in bepaald archiefmateriaal:
- neem dan contact op met een van de leden van de commissie, of
- stuur een email naar ons e-mailadres en formuleer wat uw wens c.q. verzoek is, of
- kom langs op een van de inloopochtenden (zie voor data de agenda van Steggerda.info).