Inhoud DorpsArchief Steggerda

Inhoud DorpsArchief Steggerda

Hieronder kunt u lezen van wie zaken en/of onderwerpen in het dorpsarchief zijn  terug te vinden.

Bedrijven, middenstand en boerenbedrijven:
                         Algemene Boeren en Tuindersbond (ABTB)
                         Coöperatieve Boerenleenbank (later Rabobank)
                         Coöperatieve Zuivelfabriek "De Toekomst" 
                      Diverse middenstanders en boerenbedrijven
                      Ruilverkaveling
 
Publicaties:
                          Publicaties (divers)
                          Regioboeken
                       Schoolboeken
                          Steggerdaboeken


Scholen:
                       Christelijke basisschool "De Regenboog"
                          Katholieke basisschool "Fredericus" 
                          Kleuterschool "Pinkeltje" en kinderopvang Kinderkei
                       Peuterzaal "Dreumesje"
                          Openbare basisschool "Triangel"
                       Kolonie-Rijksschool aan de Westvierdeparten
                          
Verenigingen:
                          Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
                          Carnavalsvereniging "De Butenbieners"
                          Christelijke Zangvereniging "Looft den Heer"
                          Dorpsbelang Steggerda
                          Groene Kruis
                       K.A.B.
                       K.A.J.
                       K.P.J.
                          Korfbalvereniging "Forward"
                       Plattelandsvrouwen
                       Sportverenigingen
                          Toneelvereniging "Stuk voor Stuk"
                       Vereniging Historie Weststellingwerf
                       Zonnebloem
                      

Overig:              Agentschappen
                          Agrarisch
                          Dorpskrant De Hoeksteen    
                          Digitale informatie
                          Foto's                    
                          Inwoners van Steggerda
                       inmiddels hebben Rinny Siemonsma, Rika Vonk, Matheus t. Berge en Remmelt t. Berge een eigen box.
                       Overledenen
                       Kadastraal
                          Kerken
                       Maatschappij van Weldadigheid
                          Noordwolde
                          Nutsbedrijven
                          Oorlog
                       Project Kompas
                          Stichting Het Kruispunt
                       Sneupersdagen
                       Variadocumenten
                       Voorwerpen
                          Waterschap
                          Zondagsscholen
Inmiddels is er een groot bestand aan gedigitaliseerde foto's.
 
Naast veel opgeschreven historie vindt u in het archief ook veel voorwerpen terug welke door (oud) -inwoners, -middenstanders, -boeren en overigen zijn
afgestaan aan het Dorpsarchief. Een selectie is te bewonderen in de vitrine in de middenruimte.  
Tevens zijn er van elk thema van een Sneupersmiddag vele mappen gemaakt met verhalen, foto's, feiten, enz.   
De mappen die gemaakt zijn hebben betrekking op:
------De Middenstand
------Het boerenbestaan
------De Maatschappij van Weldadigheid
------Verdwenen verenigingen
------Ordners met oude foto's
                       
Wilt u meer weten over of lezen in bepaald archiefmateriaal:
- neem dan contact op met een van de leden van de commissie, of
- stuur een email naar ons e-mailadres, of
- kom langs op een van de inloopochtenden (zie voor data de agenda van Steggerda.info).