Inhoud DorpsArchief Steggerda

Inhoud DorpsArchief Steggerda

Hieronder kunt u lezen van wie zaken en/of onderwerpen in het dorpsarchief zijn  terug te vinden.

Bedrijven, middenstand en boerenbedrijven:
                          Algemene Boeren en Tuindersbond (ABTB)
                          Coöperatieve Boerenleenbank (later Rabobank)
                          Coöperatieve Zuivelfabriek "De Toekomst" 
                      Diverse middenstanders en boerenbedrijven
                      Ruilverkaveling
 
Publicaties:
                          Publicaties (divers)
                          Regioboeken
                      Schoolboeken
                          Steggerdaboeken


Scholen:
                       Christelijke basisschool "De Regenboog"
                          Katholieke basisschool "Fredericus" 
                          Kleuterschool "Pinkeltje" en Kinderkei
                      Peuterzaal "Dreumesje"
                          Openbare basisschool "Triangel"
                      Kolonie-Rijksschool aan de Westvierdeparten
                          
Verenigingen:
                          Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
                          Carnavalsvereniging "De Butenbieners"
                          Christelijke Zangvereniging "Looft den Heer"
                          Dorpsbelang Steggerda
                          Groene Kruis
                      K.A.B.
                      K.A.J.
                      K.P.J.
                          Korfbalvereniging "Forward"
                       Plattelandsvrouwen
                      Sportverenigingen
                          Toneelvereniging "Stuk voor Stuk"
                       Vereniging Historie Weststellingwerf
                      Zonnebloem
                      

Overig:              Agentschappen
                          Agrarisch
                          Dorpskrant De Hoeksteen    
                          Digitale informatie
                          Foto's                    
                          Inwoners van Steggerda
                      Kadastraal
                          Kerken
                       Maatschappij van Weldadigheid
                          Noordwolde
                          Nutsbedrijven
                          Oorlog
                      Project Kompas
                          Stichting Het Kruispunt
                      Variadocumenten
                      Voorwerpen
                          Waterschap
                          Zondagsscholen
 
Naast veel opgeschreven historie vindt u in het archief ook veel voorwerpen terug welke door (oud) -inwoners, -middenstanders, -boeren en overigen zijn
afgestaan aan het Dorpsarchief.  
Tevens zijn er van elk thema van een Sneupersmiddag vele mappen gemaakt met verhalen, foto's, feiten, enz.   
De mappen die gemaakt zijn hebben betrekking op:
------De Middenstand
------Het boerenbestaan
------De Maatschappij van Weldadigheid
------Verdwenen verenigingen
                       
Wilt u meer weten over of lezen in bepaald archiefmateriaal:
- neem dan contact op met een van de leden van de commissie, of
- stuur een email naar ons e-mailadres, of
- kom langs op een van de inloopochtenden (zie voor data de agenda van Steggerda.info).