Agenda


                                                                              
 De Sneupersmiddag van 19 april a.s. komt te vervallen. We verplaatsen het naar 8 november.