Agenda

Inloopochtenden DorpsArchief Steggerda: 2019/2020. altijd op zaterdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur.
                                                                                  5 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april
Tijdens de inloopochtend van 7 december kunt u binnenlopen om A.H-plaatjes te ruilen. De koffie staat klaar. 
                                                                                  


14-03-2019 Jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda in Clubgebouw De Driehoek Vaartweg 14 Steggerda om 20:00 uur
                  zie ook pagina -> Uitnodiging, Notulen en jaarverslagen

19-04-2020 Sneupersmiddag  van 14.00 uur tot 17.30 uur.  MFC Multisteck Hendrik Deddenstraat 6 Steggerda (toegang gratis) zie _>Sneupersmiddag

16-09-2019 Uitnodiging voor een bijzondere ledenvergadering van  Dorpsbelang Steggerda  om 20:00 uur

Waar: in het Multisteck Hendrik Deddenstraat 6/ Cornelis Westerveldstraat 1 in Steggerda

Vanuit dorpsbelang Steggerda hebben wij, nadat bekend werd dat obs Triangel ging sluiten per augustus 2019, een commissie schoolgebouw opgericht. Dit om te onderzoeken hoe we het voormalige schoolgebouw voor het dorp kunnen behouden en invulling kunnen geven, welke het dorp ten goede komt. Wij zijn erg blij om te kunnen zeggen dat wij een goede invulling en een goed financieel plan hebben gecreëerd. Dit plan willen wij graag presenteren.

Gelet op de investering die nodig is voor deze plannen, is goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vereist. Wij nodigen daarom alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering

Op deze avond willen wij het proces toelichten en de uitleg geven over het vervolgtraject.

De locatie van deze vergadering is in het gebouw, zodat je direct een beeld krijgt over de mogelijkheden en de locatie.