Agenda

Inloopochtenden DorpsArchief Steggerda: 2019/2020. altijd op zaterdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur.
                                                                                  5 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april
Tijdens de inloopochtend van 7 december kunt u binnenlopen om A.H-plaatjes te ruilen. De koffie staat klaar. 
                                                                                  
 
 

 13-03-2020 Dorpsquiz 13 maart - Landerije – 20:00 (elke 2e vrijdag in maart)

 19-03-2020 Jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda in Clubgebouw De Driehoek Vaartweg 14 Steggerda om 20:00 uur
                  zie ook pagina -> Uitnodiging, Notulen en jaarverslagen