Agenda

Inloopochtenden DorpsArchief Steggerda: 2019/2020. altijd op zaterdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur.
                                                                                  5 oktober, 9 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april
 Lees het eerste verhaal in onze rubriek "Verhalen en wetenswaardigheden"
                                                                                  
 
 

12-03-2020 Ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer, aanvang 20:00 in zaal "De Landerije"

                  Agenda zie -> Uitvaartvereniging De Laatste Eer


 13-03-2020 Dorpsquiz 13 maart - Landerije – 20:00 (elke 2e vrijdag in maart)

 19-03-2020 Jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda in Clubgebouw De Driehoek Vaartweg 14 Steggerda om 20:00 uur
                  zie ook pagina -> Uitnodiging, Notulen en jaarverslagen