Dorpskrant

Dorpskrant downloaden?

Editie: 03-2017.pdf 
           06-2017.pdf
           09-2017.pdf
            12-2017.pdf
            03-2018.pdf
           06-2018.pdf
           12-2018.pdf
 
         maart 2019.pdf
         juni 2019 .pdf
        september 2019.pdf
         december 2019.pdf
    
Elke drie maanden wordt er in Steggerda een dorpskrant uitgebracht. Hierin kan iedere vereniging, stichting, school of andere belanghebbende
zijn of haar zegje doen. Het kan gaan over de doelstelling, het gebeurde, de mening of het programma.

De dorpskrant wordt bij circa 445 adressen bezorgd. Als u lid wordt van Dorpsbelang Steggerda wordt de krant ook bij u bezorgd.
Contributie is 12,50 euro per jaar. Aanmelden kan bij Ninette Jager - From, telefoon 0561 - 446022.
 
Adverteren in de dorpskrant kan ook. Een hele pagina kost € 65,= en een halve pagina € 30,= voor een heel jaar.

Heeft u kopij voor de dorpskrant dan kunt u dit zenden naar de redactie:

Karin Akkerman
Steggerdaweg 120
8395 PP Steggerda
 
Telefoon: 0561 - 432975
of mailen naar: dorpskrantsteggerda@gmail.com

Organisatie Dorpskrant:

Redactie: Karin Akkerman 0561 - 432975
Trees Vuist 0561 - 441268


Bezorgers: Hans Brands
Fokje Peereboom
Anton Mulder
Dhr. Noordman
Griet Jellema
Henk
Tulp


Redactie