Dorpskrant

Dorpskrant downloaden?

De dorpskranten zijn 2 jaar lang te downloaden vanaf deze website, daarna worden ze verwijderd.

Editie:  dorpskrant_zomer_2024_defintief.pdf    dorpskrant_lente_2024_def.pdf
 
 
 dorpskrant_winter_2023_definitief.pdf  Dorpskrant Herfst 2023.pdf 
 
      
              
         
      
     
Elke drie maanden wordt er in Steggerda een dorpskrant uitgebracht. Hierin kan iedere vereniging, stichting, school of andere belanghebbende
zijn of haar zegje doen. Het kan gaan over de doelstelling, het gebeurde, de mening of het programma.

De dorpskrant wordt bij circa 375 adressen bezorgd. Als u lid wordt van Dorpsbelang Steggerda wordt de krant ook bij u bezorgd.
Contributie is 15,- euro per jaar. Aanmelden kan bij Ninette Jager - From, telefoon 0561 - 446022.
 
Adverteren in de dorpskrant kan ook. Een hele pagina kost € 60,= en een halve pagina € 30,= voor een heel jaar.

Heeft u kopij voor de dorpskrant dan kunt u dit zenden naar de redactie:

dorpskrantsteggerda@gmail.com

Organisatie Dorpskrant:

Redactie:


Annemiek Meijburg 06-2010.0011Bezorgers: Trees Vuist
Fokje Peereboom
Anton Mulder

Ineke  van Veelen

Samme en  Annie Boersma

Trees Kroon

Karin Akkerman