Dorpskrant

Dorpskrant downloaden?

Editie: maart 2017.pdf 
           juni    2017.pdf
           sept 2017.pdf

Elke drie maanden wordt er in Steggerda een dorpskrant uitgebracht. Hierin kan iedere vereniging, stichting, school of andere belanghebbende
zijn of haar zegje doen. Het kan gaan over de doelstelling, het gebeurde, de mening of het programma.

De dorpskrant wordt bij circa 445 adressen bezorgd. Als u lid wordt van Dorpsbelang Steggerda wordt de krant ook bij u bezorgd.
Contributie is 12,50 euro per jaar. Aanmelden kan bij Ninette Jager - From, telefoon 0561 - 446022.
 
Adverteren in de dorpskrant kan ook. Een hele pagina kost € 65,= en een halve pagina € 30,= voor een heel jaar.

Heeft u kopij voor de dorpskrant dan kunt u dit zenden naar de redactie:

Karin Akkerman
Steggerdaweg 120
8395 PP Steggerda
 
Telefoon: 0561 - 432975
of mailen naar: dorpskrantsteggerda@gmail.com

Organisatie Dorpskrant:

Redactie: Karin Akkerman 0561 - 432975
Gerda Hornstra 0561 - 441548
Trees Vuist 0561 - 441268
Vaste medewerkers: Hans Brands
Griet Jellema
Gerard Sloot

Lida Sloot
Hennie
Elsinga
Bezorgers: Hans Brands
Fokje Peereboom
Anton Mulder
Dhr. Noordman
Griet Jellema
Redactie