Dorpskrant

Dorpskrant downloaden?

De dorpskranten zijn 2 jaar lang te downloaden vanaf deze website, daarna worden ze verwijderd.

Editie: 
 
          maart 2020.pdf          december 2020.pdf 
 
        dorpskrant maart 2021.pdf       Dorpskrant juni 2021.pdf  -  Dorpskrant september 2021.pdf     december 2021.pdf
 
      (Juni 2020 = verwijderd op verzoek, vanwege privicy redenen, sept. 2020 is niet te downloaden vanwege een technische fout.
        
       Dorpskrant maart 2022.pdf
     
Elke drie maanden wordt er in Steggerda een dorpskrant uitgebracht. Hierin kan iedere vereniging, stichting, school of andere belanghebbende
zijn of haar zegje doen. Het kan gaan over de doelstelling, het gebeurde, de mening of het programma.

De dorpskrant wordt bij circa 445 adressen bezorgd. Als u lid wordt van Dorpsbelang Steggerda wordt de krant ook bij u bezorgd.
Contributie is 15,- euro per jaar. Aanmelden kan bij Ninette Jager - From, telefoon 0561 - 446022.
 
Adverteren in de dorpskrant kan ook. Een hele pagina kost € 60,= en een halve pagina € 30,= voor een heel jaar.

Heeft u kopij voor de dorpskrant dan kunt u dit zenden naar de redactie:

Karin Akkerman
Steggerdaweg 120
8395 PP Steggerda
 
Telefoon: 0561 - 432975
of mailen naar: dorpskrantsteggerda@gmail.com

Organisatie Dorpskrant:

Redactie: Karin Akkerman 0561 - 432975
Trees Vuist 0561 - 441268Bezorgers: Hans Brands
Fokje Peereboom
Anton Mulder
Dhr. Noordman
Griet Jellema
Riekie
Donker-Gorter