Dorpsarchief is op zoek naar ..........

De commissie DAS probeert het dorpsarchief verder uit te bouwen en te completeren. Wij vragen daarom (oud)inwoners van Steggerda thuis, of elders, te kijken of zij nog materialen bezitten welke met het dorp Steggerda hebben te maken, en waarvan zij bereid zijn deze materialen over te dragen aan de commissie.
Zo zijn wij o.a. nog op zoek naar:

* programma's van vroegere dorpsfeesten;

* overige materialen welke prominent bij een dorpsfeest werden gebruikt;

* materiaal welke maar enigszins heeft te maken met Steggerda (inwoners, verenigingen, bedrijven, etc);

* foto's, reclamemateriaal, winkelboekjes en overige materialen van oud-middenstanders. 

Heeft u materiaal welke u aan de commissie wilt overdragen zend dan een email naar dorpsarchiefsteggerda@gmail.com of neem telefonisch contact op met een van de commissieleden.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------