Dorpsarchief is op zoek naar ..........

De commissie DAS probeert het dorpsarchief verder uit te bouwen en te completeren. Wij vragen daarom (oud)inwoners van Steggerda thuis, of elders, te kijken of zij nog materialen bezitten welke met het dorp Steggerda hebben te maken, en waarvan zij bereid zijn deze materialen over te dragen aan de commissie.
Zo zijn wij o.a. nog op zoek naar:
 
* foto's die te maken hebben met vroegere verenigingen of groepjes die bestaan hebben en weer ter ziele zijn gegaan.

* programma's van vroegere dorpsfeesten;
 
*het archief van de R.K. landbouwschool; we hebben tot nog toe alleen een oorlogsjaar terug kunnen vinden.

* de kei die tijdens de voordrachtsavonden, eind jaren 70-begin 80, de te winnen trofee was.

*materiaal welke maar enigszins heeft te maken met Steggerda (inwoners, verenigingen, bedrijven, etc);

* foto's, reclamemateriaal, winkelboekjes en overige materialen van oud-middenstanders. 

* zaken die te maken hebben met onze zuivelindustrie.

*R.J.d.Boer is de aannemer die de zuivelfabriek annex korenmaalderij "De Onderneming" heeft gebouwd. Graag komen we in contact met nazaten om te vragen of er nog bouwtekeniingen van 1887-1888 zijn.
 
*Als je lid was van een Plattelandsvereniging kreeg of kocht je af en toe een gedachtenislepeltje of iets dergelijks. Als u zo iets heeft wilt u het dan wel schenken aan ons archief?
*Zo zijn we ook nog op zoek naar het vaandel van de Christelijke Vrouwen Vereniging om die aan hun archief toe te voegen. Weet u waar die gebleven is?

Heeft u materiaal welke u aan de commissie wilt overdragen zendt dan een email naar dorpsarchiefsteggerda@gmail.com of neem telefonisch contact op met een van de commissieleden.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------