Dorpsarchief is op zoek naar ..........

De commissie DAS probeert het dorpsarchief verder uit te bouwen en te completeren. Wij vragen daarom (oud)inwoners van Steggerda thuis, of elders, te kijken of zij nog materialen bezitten welke met het dorp Steggerda hebben te maken, en waarvan zij bereid zijn deze materialen over te dragen aan de commissie.
Zo zijn wij o.a. nog op zoek naar:

* programma's van vroegere dorpsfeesten;

* overige materialen welke prominent bij een dorpsfeest werden gebruikt;

* materiaal welke maar enigszins heeft te maken met Steggerda (inwoners, verenigingen, bedrijven, etc);

* foto's, reclamemateriaal, winkelboekjes en overige materialen van oud-middenstanders. 

Heeft u materiaal welke u aan de commissie wilt overdragen zend dan een email naar dorpsarchiefsteggerda@gmail.com of neem telefonisch contact op met een van de commissieleden.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie herkent deze melkers?

Afbeelding invoegen

Mail uw informatie naar: Annemiek Engwerda (mail: a.engwerda@planet.nl)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie kent deze dame? Mogelijk behoorde zij tot de familie Ensing of familie Ten Berge.
 
 Afbeelding invoegen

 
Mail uw informatie naar: Annemiek Engwerda (mail: a.engwerda@planet.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wie weet op welk adres deze bakkerij in Steggerda gevestigd was, en wie kent deze familie en kan er hopelijk meer over vertellen.
(de advertentie stond gepubliceerd in "De Hepkema" van 24 juli 1925)
 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
 
Mail uw informatie naar: Annemiek Engwerda (mail: a.engwerda@planet.nl) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------