Internet in Steggerda

Nieuws over aanleg glasvezel
 
Bekijk hier de tussenstand  van Kabelnoord (04-03-2019)
(Van de website van Kabelnoord)
 
Buitengebied Nijelamer  86%
Buitengebied Ter Idzard  85%
Buitengebied De Hoeve  83%
Buitengebied Nijeholtpade  76%
Buitengebied De Blesse  74%
Buitengebied Scherpenzeel    73%
Buitengebied Oldetrijne  71%
Buitengebied Oldeholtwolde  71%
Buitengebied Blesdijke  69%
Buitengebied Vinkega  66%
Buitengebied Nijeholtwolde  66%
Buitengebied Oldelamer  64%
Buitengebied Nijetrijne  64%
Buitengebied Oldeholtpade  61%
Buitengebied Spanga  61%
Buitengebied Boijl  60%
Buitengebied Steggerda  58%
Buitengebied Sonnega  53%
Buitengebied Munnekeburen     52%
Buitengebied Wolvega  50%
Buitengebied Oosterstreek  48%
Buitengebied Langelille  46%
Buitengebied Noordwolde  38%
Buitengebied Zandhuizen  35%
Buitengebied Slijkenburg  29%
Buitengebied Peperga    29%
 
 
 
Kabelnoord legt glasvezel aan in het buitengebied van de gemeente Weststellingwerf. Op dit moment (4 maart 2019) heeft 61% van de Weststellingwervers zich aangemeld voor een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. Iedereen die zich al heeft aangemeld voor een abonnement bij Kabelnoord of Solcon krijgt gegarandeerd een glasvezelaansluiting van Kabelnoord. De voorbereidingen starten dit voorjaar en naar verwachting gaan in oktober 2019 de graafwerkzaamheden van start. 
 
Iedereen kan zich nog aanmelding zonder extra kosten, De sluitingsdatum van 4 maart is verlengt voor onbepaalde tijd.
 
 
 
 
  

 
 
PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT 10 JULI 15.00 UUR Dokkum, 10 juli 2018
_____________________________________________________________________________________________________

Planning glasvezelaanleg Friesland bekend

Dokkum - De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro  bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project.

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding.
Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.

Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld.
Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.
Voorlopige aanlegplanning

Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen.
De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:
 
 
 Voor Weststellingwerf geld:
Start vraagbundeling     Eerste kwartaal 2019
Start aanleg                 Derde kwartaal 2019
 
 
Kosten De klanten die in het project worden aangesloten, betalen geen eenmalige bijdrage, behalve als ze zich te laat opgeven; in dat geval moet er voorbereidingswerk worden overgedaan en daarom betaalt die klant  500 euro.

De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven)  worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van 15 euro betaalt.
Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald. Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van 1.800 euro ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van 15 euro per maand.
De te betalen maandbedragen hangen verder af van het door de klant gekozen productenpakket.

___________________________________________________________________________________________________________________
Einde bericht. Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Kabelnoord via 0519-701737 of info@kabelnoord


10-01-2018 van Oscar Verbree

Geachte heer/mevrouw, besturen, werkgroepen, belangenverenigingen,
@weststellingwerf.nl>
 
In oktober 2017 hebben we u laten weten dat Kabelnoord uit Dokkum glasvezel gaat aanleggen naar alle adressen in de provincie Fryslân waar op dit moment sprake is van een langzame of ontbrekende internetverbinding (de zogenaamde witte adressen). @weststellingwerf.nl>
Inmiddels is duidelijk geworden dat hierover bij de provincie geen bezwaren zijn ingediend. 
 
Meer tijd nodig voor financiering@weststellingwerf.nl>
Een belangrijke vervolgstap is de financiering van het hele project. De leningsovereenkomst hiervoor tussen de provincie en Kabelnoord had op 2 januari 2018 gereed moeten zijn. Omdat Kabelnoord meer tijd nodig heeft voor het rondkrijgen van de totale financiering heeft de provincie de termijn voor de leningsovereenkomst onlangs met 13 weken verlengd. @weststellingwerf.nl>
 
Wanneer start de aanleg van glasvezel?@weststellingwerf.nl>
Achter de schermen werkt Kabelnoord door aan de technische voorbereidingen van het project. Wanneer de totale financiering rond is, kan de opdracht voor de aanleg van glasvezel aan aannemers worden gegeven. De planning van de werkzaamheden is dus nog niet bekend. Naar verwachting zal op drie verschillende plaatsen in Fryslân gestart worden met de aanleg. Welke dit zijn is nog niet bekend. We verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan in april 2018 starten.@weststellingwerf.nl>
 
Is Weststellingwerf in gesprek met Kabelnoord?@weststellingwerf.nl>
Wij zijn in gesprek met Kabelnoord en proberen, binnen onze mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de aanleg van glasvezel in de OWO-gemeenten start. Kabelnoord streeft naar een uniforme regeling voor de aanlegvoorwaarden, leges en vergoeding van schade door graafwerkzaamheden en wil hierover afspraken maken. Samen met andere gemeenten zijn wij hierover met Kabelnoord in gesprek. @weststellingwerf.nl>
 
En de grijze adressen dan?@weststellingwerf.nl>
Kabelnoord richt zich uitsluitend op het aansluiten van de zogenaamde witte adressen. De coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) wil de zogenaamde grijze gebieden van glasvezel voorzien. Hiervoor wil DFMopGlas meeliften op de aanleg in de witte gebieden. Kabelnoord wil hieraan meewerken wanneer de aanleg van de witte adressen hierdoor niet wordt vertraagd. Wij zijn het hiermee eens. Daarnaast moet de aanleg van wit en grijs in verband met staatsteun strikt gescheiden worden gehouden. De provincie onderzoekt op dit moment wat de beste marktpartij is voor een provinciale aanpak voor de grijze adressen. We verwachten dat hier binnenkort duidelijkheid over komt. @weststellingwerf.nl>
 
Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân, via https://www.fryslan.frl/snelinternetZodra er meer nieuws is, laten we u dit weten. 

@weststellingwerf.nl>


Informatie van Kabelnoord zie:  https://www.glasvezelvankabelnoord.nl
 
Voor meer uitleg zie:                https://m.youtube.com/watch?v=gZp2YY9a1zs
 

De sneller internetcommissie:
Edgar Wielinga
Harm Dolstra
Theo Hofstee