Internet in Steggerda

Nieuws over aanleg glasvezel
 

10-01-2018 van Oscar Verbree

Geachte heer/mevrouw, besturen, werkgroepen, belangenverenigingen,
 
In oktober 2017 hebben we u laten weten dat Kabelnoord uit Dokkum glasvezel gaat aanleggen naar alle adressen in de provincie Fryslân waar op dit moment sprake is van een langzame of ontbrekende internetverbinding (de zogenaamde witte adressen).
Inmiddels is duidelijk geworden dat hierover bij de provincie geen bezwaren zijn ingediend. 
 
Meer tijd nodig voor financiering
Een belangrijke vervolgstap is de financiering van het hele project. De leningsovereenkomst hiervoor tussen de provincie en Kabelnoord had op 2 januari 2018 gereed moeten zijn. Omdat Kabelnoord meer tijd nodig heeft voor het rondkrijgen van de totale financiering heeft de provincie de termijn voor de leningsovereenkomst onlangs met 13 weken verlengd. 
 
Wanneer start de aanleg van glasvezel?
Achter de schermen werkt Kabelnoord door aan de technische voorbereidingen van het project. Wanneer de totale financiering rond is, kan de opdracht voor de aanleg van glasvezel aan aannemers worden gegeven. De planning van de werkzaamheden is dus nog niet bekend. Naar verwachting zal op drie verschillende plaatsen in Fryslân gestart worden met de aanleg. Welke dit zijn is nog niet bekend. We verwachten dat de werkzaamheden niet eerder dan in april 2018 starten.
 
Is Weststellingwerf in gesprek met Kabelnoord?
Wij zijn in gesprek met Kabelnoord en proberen, binnen onze mogelijkheden, ervoor te zorgen dat de aanleg van glasvezel in de OWO-gemeenten start. Kabelnoord streeft naar een uniforme regeling voor de aanlegvoorwaarden, leges en vergoeding van schade door graafwerkzaamheden en wil hierover afspraken maken. Samen met andere gemeenten zijn wij hierover met Kabelnoord in gesprek. 
 
En de grijze adressen dan?
Kabelnoord richt zich uitsluitend op het aansluiten van de zogenaamde witte adressen. De coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) wil de zogenaamde grijze gebieden van glasvezel voorzien. Hiervoor wil DFMopGlas meeliften op de aanleg in de witte gebieden. Kabelnoord wil hieraan meewerken wanneer de aanleg van de witte adressen hierdoor niet wordt vertraagd. Wij zijn het hiermee eens. Daarnaast moet de aanleg van wit en grijs in verband met staatsteun strikt gescheiden worden gehouden. De provincie onderzoekt op dit moment wat de beste marktpartij is voor een provinciale aanpak voor de grijze adressen. We verwachten dat hier binnenkort duidelijkheid over komt. 
 
Meer informatie vindt u op de website van de provincie Fryslân, via https://www.fryslan.frl/snelinternetZodra er meer nieuws is, laten we u dit weten. 

Met vriendelijke groet,

Oscar Verbree 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeentehuis
Griffioenpark 1,
8471 KR Wolvega
 
www.weststellingwerf.nl of o.verbree@weststellingwerf.nl
 
Postadres: Postbus 60,
                8470 AB Wolvega     
Aanwezig: ma, di, wo, do, vr (alleen de even weken)  

Glasvezel 2017-11
De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 20.000 percelen in het buitengebied van Friesland 
voorlopig gegund aan Kabelnoord. 
 
Projectinformatie Friesland van Kabelnoord
De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 20.000 percelen in het buitengebied van Friesland 
voorlopig gegund aan Kabelnoord. Kabelnoord gaat zodra de tender definitief gegund is en alle financieringen rond zijn, glasvezel
aanleggen in de witte gebieden van Friesland. Witte gebieden zijn gebieden waar alleen vast internet via het "oude” KPN-netwerk
beschikbaar is. Dat is veel te traag en in deze tijd niet voldoende. 
In Friesland wordt Kabelnoord de eigenaar van het nieuwe glasvezelnetwerk en leverancier van producten. De aanleg van glasvezel
naar percelen in het buitengebied van Friesland wordt mogelijk gemaakt door een achtergestelde lening van 35 miljoen euro van
de provincie Fryslân. Dit is echter onvoldoende om de percelen te kunnen verglazen, daarom gaat Kabelnoord de komende tijd in
gesprek met banken voor een aanvullende financiering. 

Medio 2018 is meer bekend over de definitieve projectplannen en de aanlegtracés. 
 
Informatie van Kabelnoord zie:  https://www.glasvezelvankabelnoord.nl
 
Voor meer uitleg zie:                https://m.youtube.com/watch?v=gZp2YY9a1zs
 

Glasvezel 2017-01 Gemeente (brief van de gemeente over de voortgang);
Glasvezel 2017-01 Besluit provincie;
Glasvezel 2016-11 Aanpassing plan van september 2016 (actueel);
Glasvezel 2016-09 Plan om glasvezel samen met Kabel Noord te realiseren;
Glasvezel 2016-08 Voorlichting provincie hoe nu verder met glasvezel;
Glasvezel 2016-07 Provincie;
Glasvezel 2016-05 Provincie;
Glasvezel 2016-04 (krantenbericht over glasvezel);
Snel Internet - 2015-04 Draadloos (uitleg werking draadloos internet);
Internet mogelijkheden 2015-04-01 (uitleg diverse mogelijkheden om sneller internet te krijgen).


Glasvezel in buitengebieden van Steggerda en Vinkega

Let op:
De voorwaarden om op glasvezel te worden aangesloten veranderen voortdurend, houdt daarom de berichten in de media goed in de gaten.
 
In aanmerking voor glasvezel komen:
- gedeeltelijk: Steggerdaweg vanaf de bebouwde kom richting Noorwolde, Noordwolderweg, Ericaweg en Vaartweg het achterste gedeelte;
- volledig: Leemweg, Zuiderweg, Westvierdepatten, Bovenweg, Turfhoekweg, Schoollaan, Schokkersveen en Buitenweg.


Aantal aanmeldingen t/m 02-10-2016:

- Aantal adressen dat in aanmerking komt voor glasvezel:                  232

- Aantal adressen die zich aangemeld hebben:                                  129

- Percentage aanmeldingen:                                                              56 %
 
- Aantal adressen dat een contract heeft getekend:                               0

Dit is een initiatief van de provincie Friesland die een subsidie van 60 miljoen ter beschikbaar stelt.
 
Waarom snel internet?  Zie ook--> presentatie internet via glasvezel.pdf
 
Actie:
Meld u vrijblijvend aan op www.friesland.opglas.nl
Help ons mee om zoveel mogelijk aanmeldingen te krijgen door bijvoorbeeld met uw buren erover te praten.

Wilt u de sneller internetcommissie bijstaan om zo snel mogelijk snel internet in Steggerda te krijgen neem dan contact met ons op via websteggerda@gmail.com of dorpsbelangsteggerda@gmail.com


Werkwijze:
1.       In een buitengebied moet minimaal 70% zich hebben aangemeld voordat er offerte wordt gemaakt.
          Gewijzigd -> zie verhaal hierboven;
2.       Indien de offerte gemaakt is, wordt duidelijk hoeveel subsidie er beschikbaar komt (momenteel 500 euro per aansluiting).
          Gewijzigd -> nu geen subsidie meer;
3.       Daarna wordt duidelijk wat de bewoners zelf moeten bijdragen in de kosten voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk.
          Gewijzigd -> 15 euro per maand, 30 jaar lang;
4.       Aanmelders besluiten om een glasvezelkabel aansluiting te nemen.
          Ongewijzigd;
5.       Er kan worden begonnen met het uitrollen van de glasvezelkabel en het aansluiten.
         Ongewijzigd;
6.       Bewoner kan een provider en een internetbundel kiezen tegen de dan geldende tarieven.
          Ongewijzigd.

Wanneer:
Het is onmogelijk om heel Friesland in 1x te voorzien van glasvezel. De gebieden die zich als eerste aangemeld hebben zijn het eerst aan de beurt. Snel aanmelden is dus gewenst. 
Gewijzigd -> er wordt volgens een aansluitplan gewerkt, waarschijnlijk eerst rondom Leeuwarden heen en dan wordt er geleidelijk naar buiten toegewerkt.
 
In aanmerking komen de adressen die internet via de telefoonlijn binnen krijgen en een downloadsnelheid hebben van minder dan 30 Mbit (= witte gebieden).
Uitgesloten zijn:
de adressen die nu kunnen kiezen uit verschillende aanbieders van kabel of ADSL/VDSL (= zwarte gebieden);
- de adressen die via de telefoonkabel (ADSL/VDSL) hebben met een snelheid van minimaal 30 Mbit (= de zogenaamde grijze gebieden).
 
De regels veranderen voortdurend, mogelijk kan iedereen die nu via de telefoonkabel (ADSL/VDSL) internet heeft een glasvezelverbinding krijgen.

Vragen? Mail aan websteggerda@gmail.com

De sneller internetcommissie:
Edgar Wielinga
Harm Dolstra
Wilco van Luik
Theo Hofstee