Stichting Onderdak Steggerda


 
02-Inschrijfformulier-obligatielening-Stichting-Onderdak-Steggerda.pdf
 
04-05-06-Reglement-obligatielening-Stichting-Onderdak-Steggerda.pdf 
 
07-eenmalige-machtiging-obligatielening-dorpsbelang-steggerda.pdf

 

Inschrijving Obligatielening Stichting Onderdak Steggerda is gesloten.   (1feb.2020)

 

Er is voor € 33.750,- ingeschreven.

Een prachtig resultaat.

Stichting Onderdak Steggerda

Namens Dorpsbelang is Stichting Onderdak Steggerda (SOS) bezig om het Multifunctionele Centrum Multisteck waarin de voormalige christelijke en openbare basisschool gevestigd waren aan de Hendrik Deddenstraat 6 en Cornelis Westerveldstraat 1 te verwerven.

Koopsom is 270.000 euro k.k. voor gebouw met 3890 m2 ondergrond.

De totale kosten voor de aanschaf en de aanpassingen om de huidige huurders te behouden en nieuwe huurders te faciliteren zullen 320.000 euro bedragen.

Wij hebben een tweetal financiers gevonden die bereid zijn om ons geld te lenen en te schenken:

de Kerkrentmeesters van de Protestante Kerk Lindestreek en het Stichting Bercoop Fonds.

gezamenlijk een bedrag van 275.000 euro.

Resteert er nog een gat in de begroting van 320.000 – 275.000 = 45.000 euro.
Naast het feit dat wij druk zijn met het benaderen van andere organisaties willen wij ook een beroep doen op u, inwoners en inwoonsters van Steggerda.

Als dorpsbelang het MFC in bezit heeft kunnen de huidige voorzieningen: de Kinderkei, Fysiotherapie Steggerda, Logopedie Veelzeggend, het boekenstek en DAS, het dorpsarchief, behouden blijven en een nieuwe huurder Jolijt, die dagbesteding voor kinderen met een beperking aanbiedt een plekje krijgen.

Daarnaast biedt het gebouw ruimte voor u als inwoners van het dorp om overdag en/of ’s avonds zaken te organiseren in nader overleg met SOS.

Bij deze doen wij een beroep op u.

Wij geven een obligatielening uit voor een periode van 15 jaar tegen een rente van 2%.

Na 5 jaar wordt jaarlijks 10% van de lening afgelost op basis van uitloting en ontvangt u het uitgeleende bedrag, inclusief 2% rente per jaar, retour.

Bijgaand het inschrijf- en incassoformulier alsmede het reglement voor de obligatielening.

Help de huidige voorzieningen in Steggerda te behouden en geef de dorpsbewoners een nieuwe ontmoetingsplaats zodat nieuwe initiatieven een kans kunnen krijgen.
 
 

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Steggerda:

Karin Oenema-Krikke, Janita ten Berge-Kolk, Ninette Jager-From, Theo Hofstee, Wouter Bootsma, Wilma Olde Bijvank-Kistjes, Jorn Slump, Dominicus de Vries en Wiebert van der Linden 

SOS – Stichting Onderdak Steggerda:

Anne Engwerda (441061) , Harry Mars, Wouter Bootsma, Jan Dijkstra en Thijs Waldus (441189)

Contact: werkgroepschoolgebouw@gmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2% rente – Obligatielening – 15 jaar – SOS – Dorpsbelang Steggerda – na 5 jr. 10% uitgeloot