Algemeen


Steggerda is één van de 26 dorpen van de in het zuiden van Friesland gelegen gemeente Weststellingwerf. Wat inwonersaantal betreft (per 1-1-2017: 1049) is Steggerda het grootste van de kleine dorpen. Het mag er dus zijn!

Tot het midden van de 19e eeuw werd er voornamelijk de taal van de regio, het Stellingwerfs, gesproken. Momenteel hoort men veel Nederlands (al dan niet Algemeen Beschaafd Nederlands). Een toenemende immigratie van o.a. vuttende landgenoten uit andere streken naar (ook) ons dorp en het feit dat de wereld steeds groter is geworden is daar debet aan.