Zij-Actief Vrouwennetwerk Steggerda


ZijActief Steggerda is een levendige vereniging voor jongere en iets oudere vrouwen, die elkaar graag ontmoeten en samen genieten van leerzame, leuke, ontspannende, verruimende, creatieve, actieve, boeiende en gezellige  activiteiten. Het bestuur zorgt voor een gevarieerd jaarprogramma en mag vaak op de maandelijkse bijeenkomsten, het grotendeel van de 75 leden, begroeten. Zij zijn er trots op dat de vereniging zich al een aantal jaren flink aan het verjongen is. 

De vereniging bestaat dankzij de inzet van haar leden. Zij vormen het bestuur, activiteiten commissies en interessegroepen, leiden activiteiten, organiseren excursies en doen workshops. Bezoeken zieken of brengen convocaties rond. Houden interviews onder de leden en voeren incidentele werkzaamheden en kortdurende projecten uit. Iedereen draagt op deze manier haar steentje bij. 

ZijActief is er trots op een ontmoetingsplek te zijn voor vrouwen van deze tijd, ongeacht hun geloofsovertuiging. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u graag uit om één van onze bijeenkomsten te bezoeken. Heeft u een familielid, vriendin of kennis die belangstelling heeft, neem haar dan gerust mee. we hopen dat er nog meer dames lid willen worden van onze vereniging. 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in Zaal De Landerije, Pepergaweg 43 te Steggerda en starten om 19:45 uur, tenzij anders vermeld.


JAARPROGRAMMA 2017 ZijActief

3 Januari                      SPELAVOND 

24 Januari                    JAARVERGADERING + FOTO’S KIJKEN

15 Februari                   GEZELLIGE AVOND ZIJACTIEF MET ZONNEBLOEM EN SOOS 55+ 

14 Maart                      EENDAGSBESTUUR 

22 Maart                      CREATIEVE INLOOP MIDDAG IN DE LANDERIJE 

11 April                        VERHALEN  VAN DE GEVANGENIS PASTOR 

31 Mei                         FIETSDAG  

12 September               OPENING SEIZOEN + DE KAASBOERDERIJ 

10 Oktober                   DONORSCHAP 

14 November                HULPHONDEN 

19 December                OCHTEND KERST BLOEMSCHIKKEN

19 December                KERSTAVOND

 
 
Bestuur:
 
Voorzitter:                           Alie Honderd
                                           Steggerdaweg 97 - Steggerda
                                           Telefoon: 06 - 54351082
                                           e-mail: a liehonderd@gmail.com

Notulist/2e voorzitter:       Irene Bos 
                                           Bovenweg 52 - Steggerda     
                                             
                                           Telefoon: 06-27378471                                   
                                           e-mail: ibos@stadenesch.nl
 
Secretaresse:                      Dineke Brandsma
                                           Pepergaweg 57 - Steggerda
                                           
                                           Telefoon: 0561 - 441192
                                           e-mail: dinekebrandsma@hotmail.com
 
Penningmeester:                Nel Kuiper
                                                    Noordwolderweg 57 -  8393 RD Vinkega,
                                                       
                                                    e-mail: pcmkuiper@hotmail.com

Ledenadministratie:           Tineke Schokker
                                           Markeweg 34 - Blesdijke
 
                                           Telefoon: 0561 - 441318
                                           e-mail: tinekeschokker@kpnmail.nl