Zij-Actief Vrouwennetwerk Steggerda

ZijActief Steggerda is een levendige vereniging voor jongere en iets oudere vrouwen, die elkaar graag ontmoeten en samen genieten van leerzame, leuke, ontspannende, verruimende, creatieve, actieve, boeiende en gezellige  activiteiten.
Het bestuur zorgt voor een gevarieerd jaarprogramma en mag vaak op de maandelijkse bijeenkomsten, het grotendeel van de 66 leden, begroeten. Zij zijn er trots op dat de vereniging zich al een aantal jaren flink aan het verjongen is. 
 

De vereniging bestaat dankzij de inzet van haar leden. Zij vormen het bestuur, activiteiten commissies en interessegroepen, leiden activiteiten, organiseren excursies en doen workshops
Bezoeken zieken of brengen convocaties rond. Houden interviews onder de leden en voeren incidentele werkzaamheden en kortdurende projecten uit. Iedereen draagt op deze manier haar steentje bij. 

ZijActief is er trots op een ontmoetingsplek te zijn voor vrouwen van deze tijd, ongeacht hun geloofsovertuiging. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u graag uit om één van onze bijeenkomsten te bezoeken. Heeft u een familielid, vriendin of kennis die belangstelling heeft, neem haar dan gerust mee. we hopen dat er nog meer dames lid willen worden van onze vereniging. 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in:  Zaal De Landerije, Pepergaweg 43 te Steggerda en starten om 19:45 uur, tenzij anders vermeld.

 

JAARPROGRAMMA 2019

 15 JAN                 JAARVERGADERING + SPELAVOND 

 12 FEBR               GEZAMELIJKE  AVOND ZIJACTIEF EN SOOS 55+ 

 12 MRT                EENDAGSBESTUUR

 9 APR                  LENTE BLOEMSCHIKKEN 

 29 MEI                 FIETSDAG 

 10 SEPT               OPENING SEIZOEN + PATER CHARLES VERTELT… 

 8 OKT                  OLDE JONGES KRENTEBROT (KOOR) 

 16 OKT                HERFSTWANDELING 

 12 NOV                BINGO 

 17 DEC                KERST AVOND 


 
Bestuur:
 
Voorzitter:                           Alie Honderd       Steggerdaweg 97 - Steggerda   Tel:  06 - 54351082  e-mail: liehonderd@gmail.com
Notulist/2e voorzitter:      Irene Bos            Bovenweg 52 - Steggerda        Tel: 06-27378471      e-mail: ibos@stadenesch.nl
Secretaresse:                      Dineke Brandsma Pepergaweg 57 - Steggerda     Tel: 0561 - 441192    e-mail: dinekebrandsma@hotmail.com
Penningmeester:                Nel Kuiper           Noordwolderweg 57 8393 RD Vinkega,                     e-mail: mailto:pcmkuiper@hotmail.com
Ledenadministratie:           Mia Hoffman       Vaartweg 21 – Steggerda         Tel: 0561- 853280     e-mail: mailto:jmhoffman@home.nl