Zij-Actief Vrouwennetwerk Steggerda

 Zij Actief is een levendige vrouwenvereniging voor jong en oud, uit de wijde omgeving, die elkaar graag ontmoeten en samen genieten van leerzame, leuke, ontspannende, verruimende, creatieve, actieve, boeiende en gezellige activiteiten.
 
Het bestuur zorgt voor een gevarieerd jaarprogramma en mag vaak op de maandelijkse bijeenkomsten, het grotendeel van de 64 leden, begroeten. Zij zijn er trots op dat de vereniging zich al een aantal jaren flink aan het verjongen is. De vereniging bestaat dankzij de inzet van haar leden. Zij vormen het bestuur, activiteiten commissies en interessegroepen, leiden activiteiten, organiseren excursies, doen workshops en zieken worden bezocht. Iedereen draagt haar steentje bij.
 
Zij Actief is er trots op een ontmoetingsplek te zijn voor vrouwen van deze tijd, ongeacht hun geloofsovertuiging. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit om een van onze bijeenkomsten te bezoeken. Neemt u gerust een familielid, vriendin of kennis mee. Wij hopen ook dit jaar weer nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 
Alle bijeenkomsten worden gehouden op de 2e dinsdagavond van de maand, in Zaal; "de Landerije" Pepergaweg 43 te Steggrda en starten om 19.45 uur, tenzij anders vermeld.
U kunt ook altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

 
  ZijActief JAARPROGRAMMA 2023

 

 • Di 10 januari Jaarvergadering / BINGO
 • Di 14 februari De Koloniën van Weldadigheid
 • Di 14 maart Het een-dagsbestuur
 • Di 11 april Transgender
 • Wo 31 mei Fietsdag
 • Di 12 sept. Fysiotherapie
 • Di 10 okt. Toneelkleding
 • Di 14 nov Hypnose
 • Di 12 dec Kerstavond

Het Bestuur                                                          
 • Voorzitter ,Hermien Langaan Markeweg 138 Blesdijke Tel.0624503716 hlangelaan799@kpnmail.nl
 • Notulist/2 e voorzitter, Anne-Marie Vuist Steggerdaweg14 Tel. 0561-441023 jbgvuist@home.nl
 • Secretaresse , Paulien Vonk Pepergaweg 78 Steggerda Tel.0561-441255 p.vonk@outlook.com
 • Penningmeester, Ani
 • Ledenadministratie, Anja Van Der Kooi Ronde Menning 11 Tel.0561-441769 abouma62@hotmail.com
 • ta Lodewijk Nijksweg12 Blesdijke Tel.0561-446341 a.lodewijk2@kpnplanet.nl
U krijgt voor elke bijeenkomst altijd een persoonlijke uitnodiging.