Zij-Actief Vrouwennetwerk Steggerda

 Zij Actief is een levendige vrouwenvereniging voor jong en oud, uit de wijde omgeving, die elkaar graag ontmoeten en samen genieten van leerzame, leuke, ontspannende, verruimende, creatieve, actieve, boeiende en gezellige activiteiten.
 
Het bestuur zorgt voor een gevarieerd jaarprogramma en mag vaak op de maandelijkse bijeenkomsten, het grotendeel van de 64 leden, begroeten. Zij zijn er trots op dat de vereniging zich al een aantal jaren flink aan het verjongen is. De vereniging bestaat dankzij de inzet van haar leden. Zij vormen het bestuur, activiteiten commissies en interessegroepen, leiden activiteiten, organiseren excursies, doen workshops en zieken worden bezocht. Iedereen draagt haar steentje bij.
 
Zij Actief is er trots op een ontmoetingsplek te zijn voor vrouwen van deze tijd, ongeacht hun geloofsovertuiging. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit om een van onze bijeenkomsten te bezoeken. Neemt u gerust een familielid, vriendin of kennis mee. Wij hopen ook dit jaar weer nieuwe leden te mogen verwelkomen.
 
Alle bijeenkomsten worden gehouden op de 2e dinsdagavond van de maand, in Zaal; "de Landerije" Pepergaweg 43 te Steggrda en starten om 19.45 uur, tenzij anders vermeld.
U kunt ook altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

 


ZIJ ACTIEF JAARPROGRAMMA 2020      
 
 
14 JAN          JAARVERGADERING + SPELAVOND
 
11 FEBR        GEZ. AVOND ZIJACTIEF EN SOOS 55+
 
10 MRT         EENDAGSBESTUUR
 
14 APR          PROEFJES CAROUSSEL (IRENE)
 
27 MEI          FIETSDAG
 
                ~ Zomerstop ~
 
8 SEPT        OPENING SEIZOEN + VITAAL BEWEGEN (WILCO/RIANNE)
 
13 OKT       PUZZELWORKSHOP
 
10 NOV       AMBULANCE MEDEWERKER
 
22 DEC       KERST AVOND


 
Bestuur:
 
Voorzitter:                           Alie Honderd       Steggerdaweg 97 - Steggerda   Tel:  06 - 54351082  e-mail: liehonderd@gmail.com
Notulist/2e voorzitter:      Irene Bos            Bovenweg 52 - Steggerda        Tel: 06-27378471      e-mail: ibos@stadenesch.nl
Secretaresse: (aftredend)   Dineke Brandsma Pepergaweg 57 - Steggerda     Tel: 0561 - 441192    e-mail: dinekebrandsma@hotmail.com
Penningmeester:                Nel Kuiper           Noordwolderweg 57 8393 RD Vinkega,                     e-mail: mailto:pcmkuiper@hotmail.com
Ledenadministratie:           Mia Hoffman       Vaartweg 21 – Steggerda         Tel: 0561- 853280     e-mail: mailto:jmhoffman@home.nl