55+ Soos

Steggerda

Secretariaat: Steenwijkerweg 96
                      8397 LG De Blesse

 We organiseren verschillende activiteiten. Eenmaal per maand op donderdagmiddag in 't Anker te Steggerda.
We starten het seizoen meestal met een uitje en de afsluiting is een verrassing buitenshuis. De contributie bedraagt € 20,- per jaar.

Gymclub

Wij hebben een gymclub voor onze leden, die gehouden wordt op maandagmiddag om 15.00 uur in ’t Anker onder leiding van een gediplomeerde gymlerares.
U kunt zich opgeven bij Hennie Elsinga, telefoon 0561 - 475966.
De contributie voor de gym bedraagt € 10,- per maand. Het hele programma duurt van september tot en met april.
Bij aanvang van het seizoen komt er altijd een programmaboekje uit met al onze activiteiten.
Bestuur                                                          

Ereleden

  • Jaap Schulting
  • Trientsje Westenbroek

Heeft u vragen ? Bestuur is altijd bereid een en ander uit te leggen.
                                          Mocht u iemand weten die ook lid wil worden van de Soos of de Gymclub,
                                                                           geef het door aan het bestuur.