55+ Soos

Steggerda

Secretariaat: Steenwijkerweg 96
                      8397 LG De Blesse

 We organiseren verschillende activiteiten. Eenmaal per maand op donderdagmiddag in 't Anker te Steggerda.
We starten het seizoen meestal met een uitje en de afsluiting is een verrassing buitenshuis. De contributie bedraagt € 20,- per jaar.

Gymclub

Wij hebben een gymclub voor onze leden, die gehouden wordt op maandagmiddag om 15.00 uur in ’t Anker onder leiding van een gediplomeerde gymlerares.
U kunt zich opgeven bij Hennie Elsinga, telefoon 0561 - 475966.
De contributie voor de gym bedraagt € 10,- per maand. Het hele programma duurt van september tot en met april.
Bij aanvang van het seizoen komt er altijd een programmaboekje uit met al onze activiteiten.

Het Bestuur                                                          telefoon
                                                   
Voorzitter: Henk Hassing                                     0561 - 441480
Secretaris: Hennie Bos                                         0561 - 441629
Penningmeester: Anne-Marie Vuist                    0561- 441023
Lid: Hennie Elsinga                                                0561 - 475966
Lid: Nico Verhagen                                                0561 - 441256

Ereleden

Jaap Schulting
Trientsje Westenbroek

Heeft u vragen ? Bestuur is altijd bereid een en ander uit te leggen.

Programma 2018 – 2019

2018

20-09-2018 Opening seizoen naar De Alpacafarm in Rutten.
Om 13.00 uur vertrek vanaf ’t Anker in Steggerda en andere opstapplaatsen.

18-10-2018 Gezellige spelmiddag
Aanvang om 14.00 uur in ’t Anker.

22-11-2018 Lezing van een bezoek van jonge boeren naar China.
Aanvang om 14.00 uur in ’t Anker.

20-12-2018
Gezellige Kerstmiddag bij Restaurant "Laverman” .
Aanvang om 15.00 uur.

2019

17-01-2019 Jaarvergadering met een hapje en een drankje en Bingo.
Aanvang om 14.00 uur in ’t Anker.
 
12-02-2019 Gezamenlijke avond met Zij-Aktief. Organisatie in handen van de Zij-Aktief
Aanvang om 19.45 uur

21-03-2019 Gezellige middag met spelletjes . Aanvang om 14.00 uur in ’t Anker.

25-04-2019 Is nog een een verrassing.

23-05-2019 High Tea….., waar ????

..-06-2019
Afsluiting van het seizoen. Zoals altijd is dit een verrassing.
Hier krijgt u te zijner tijd bericht van. Maar we zoeken weer iets moois uit.
We sluiten in ieder geval weer af met een heerlijk diner.

U krijgt voor elke bijeenkomst altijd een persoonlijke uitnodiging.

                                          Mocht u iemand weten die ook lid wil worden van de Soos of de Gymclub,
                                                                           geef het door aan het bestuur.