Energie Neutraal Steggerda

 
SEN (STEGGERDA ENERGIE NEUTRAAL)

Dorpsbelang organiseert in samenwerking met Energiewerkplaats Fryslân de tweede bijeenkomst voor iedereen die energie verbruikt.

Datum:        donderdagavond 5 oktober 2017 om 19:30 uur;
Waar:          Clubgebouw de Driehoek, Vaartweg 14 te Steggerda.

Deze avond gaat verder met de resultaten uit de eerste avond van de Energiemix methode. De dorpsbewoners hebben op de eerste avond aangegeven hoe Steggerda als dorp energieneutraal kan worden gemaakt. Aan de hand van deze gegevens gaan de medewerkers van Provincie Friesland en de Energiewerkplaats aan de slag met het maken van impressie foto’s.

Op deze avond kunnen we zien wat de resultaten zijn van de eerste avond.
De medewerkers van de Provincie Friesland en de Energiewerkplaats geven dan in 3D weer hoe Steggerda er uit zou zien na uitvoering van de plannen, zoals door de dorpsbewoners aangegeven, om Steggerda als dorp energieneutraal te maken.
Het doel is om toe te werken naar financieel, sociaal en ruimtelijk goed onderbouwde en wervende plannen. 
 
Wist u dat wij als inwoners van Steggerda jaarlijks meer dan 1 miljoen euro uitgeven aan energie en dat die 1 miljoen euro dus Steggerda uitvloeit naar grote multinationals in binnen- en buitenland? Het is goed mogelijk om een gedeelte van dat geld in Steggerda te houden zodat het ten goede komt aan de inwoners persoonlijk en aan het dorp in zijn geheel. 
 
Om dat te bereiken gaat Steggerda een ENERGIECOÖPERATIE oprichten die middels advisering en uitvoering van concrete projecten er voor gaat zorgen dat een gedeelte van die 1 miljoen euro jaarlijks in Steggerda blijft. 
Wij willen dat realiseren door advisering, begeleiding en deelneming bij de volgende zaken:
 • zonnepanelen op uw dak
 • uw zonnepanelen op het dak van een ander
 • asbest eraf zonnepanelen erop
 • windturbines    
 • zonnecollectoren
 • vergisters
 • energiebesparingen
 • warmtepompen
 • zonneweide (1 ha. zonnepanelen)
 • een lokale duurzame energieleverancier
 • opslag van energie. 
 
Daar ons is gebleken dat er voldoende draagkracht is om deze zaken gezamenlijk aan te pakken gaan we binnen enkele dagen over tot de oprichting van: "Energiecoöperatie Steggerda”.

Wordt lid van "Energiecoöperatie Steggerda” i.o. Kies een bestuur en beslis mee over de aanpak en de realisatie, en profiteer mee van deze energieprojecten!
 
Aanmelden kan bij de commissieleden van SEN via telefoon of email. Commissieleden SEN: Theo Hofstee (0561 - 441014), Jorn Slump (06 - 43448618),
Henrico Timmer (06 - 53800709) en Thijs Waldus (0561 - 441189)             
Email: steggerdaenergieneutraal@gmail.com

SEN is een onderdeel van Dorpsbelang Steggerda. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geld verdienen aan het klimaat
   
Uitnodiging: 
Donderdagavond 14 september 2017 om 19:30 uur in clubgebouw de Driehoek organiseert Dorpsbelang in samenwerking met
Energiewerkplaats Fryslän de eerste bijeenkomst voor iedereen die energie verbruikt en die geld wil verdienen aan het klimaat. 
 
Op deze avond gaan we gezamenlijk aan de gang met de ENERGIEMIX-methode om te bedenken hoe Steggerda energieneutraal
kan worden en U als inwoner daar geld aan kunt verdienen.  
 
Doel: Steggerda Energie Neutraal en U moet er beter van worden. 
 
Hoe wilt U dat dit gerealiseerd gaat worden ? Denk aan…
 •        zonnepanelen op uw dak
 •        uw zonnepanelen op het dak van een ander
 •        windturbines  
 •        dorpsmolen  
 •        zonnecollectoren
 •        vergisters   
 •        energiebesparingen
 •        warmtepompen
 •        zonneweide (1 ha. zonnepanelen) 
Waar wilt U dat dit gerealiseerd gaat worden ? Denk aan…
 •        op uw dak  
 •        op het dak van een ander  
 •        op het sportveld  
 •        op de houtwal    
 •        langs de Buitenweg
 •        in de vaart 
 •        bij de Linde  
Kom donderdag 14 september 2017 om 19:30 uur en laat zien en horen wat U vindt.  
 
Commissieleden SEN: Theo Hofstee (0561 - 441014), Jorn Slump, Henrico Timmer en Thijs Waldus (0561 - 441189).  
Email: steggerdaenergieneutraal@gmail.com
 
SEN is een onderdeel van Dorpsbelang SteggerdaInfo over Energiewerkplaats Fryslan: www.energiewerkplaats.frl 
Komt Allen ! Koffie en thee betalen wij - Deskundige begeleiding - Komt Allen !