Dorpsvisie 2013

Dorpsvisie Steggerda

In de periode november 2011 tot maart 2012 heeft een werkgroep van het Dorpsbelang de keukentafelgesprekken georganiseerd. Leden van Dorpsbelang zijn de buurt in gegaan. De gesprekken gingen over ons dorp Steggerda. We hebben in 15 bijeenkomsten met meer dan 90 dorpsgenoten gesproken over allerlei onderwerpen die zij belangrijk vonden. Voor nu en voor in de toekomst. Wij hebben dit alles samengevat. Het resultaat is, onder grote belangstelling, op vrijdag 19 oktober 2012 gepresenteerd in dorpscafé ’t Steckie.
 
Het resultaat: Dorpsvisie Steggerda 2013
Hier te downloaden: 13-juni-26-Dorpsvisie-Steggerda-compleet.pdf

Lees het door en laat ons weten wat u er van vindt.

Dorpsbelang Steggerda