DorpsArchief Steggerda


DorpsArchief Steggerda

Welkom op de site van het DorpsArchief van Steggerda.
Het dorpsarchief is bedoeld om voor de toekomst de herinneringen, zoals materialen en verhalen, over hetgeen zich in het dorp Steggerda in het verleden heeft afgespeeld, te verzamelen en vast te leggen voor volgende generaties.

De commissie DorpsArchief Steggerda bestaat uit de volgende personen:

Jan en Annie Dijkstra                                              Telefoon:    0561 - 441666
Anne en Annemiek Engwerda                                                    0561 - 441061
Jan Hornstra                                                                            0561 - 441317
Nico Bollen                                                                              0561 - 441910

Mailadres DorpsArchief Steggerda:                           dorpsarchiefsteggerda@gmail.com

De commissie DorpsArchief Steggerda is voor zijn bestaan afhankelijk van de (oud)inwoners van Steggerda.
Daarom vragen wij aan de (oud)inwoners, (opgeheven) bedrijven, scholen, verenigingen en overige instanties welke nog materialen en ander gerelateerde zaken bezitten, en voor het dorpsarchief interessant kunnen zijn, ons te benaderen of een email te zenden naar boven genoemd e-mailadres. Wij zullen dan contact met hen opnemen.

Alle verzamelde materialen worden opgeslagen in een archief welke in het MultiFunctionele Centrum van Steggerda is ingericht. Op verzoek kunnen ge´nteresseerden uiteraard aldaar een inkijk nemen. Ook zal met regelmaat op deze site worden bericht over nieuw ontvangen archiefmateriaal. Daarnaast organiseert de commissie minimaal eenmaal per jaar een zg. sneupersmiddag.