Welkom op de website van Steggerda


Gemeente Blik op Weststellingwerf Regionieuws 112 Meldingen Friesland

Welkom op Steggerda.info

 Om de activiteiten in Steggerda en omgeving inzichtelijk te maken is de website "Steggerda.info" in het leven geroepen.

Wij willen deze website laten uitgroeien tot een volwaardig infokanaal voor iedereen die in Steggerda woont of hier belangstelling voor heeft. 

Like ons via Faceboek http://www.facebook.com/Dorpsbelang-Steggerda

     
 
 
Voor informatie over glasvezel
zie pagina ---> 
Glasvezel
 
Jaarverslagen en notulen dorpsbelang Steggerda 
zie pagina --> Notulen en jaarverslagen


Steun DAS (DorpsArchief Steggerda, wordt donateur zie  pagina -> Mededelingen en nieuws


Oud papier in Steggerda

  • Aankomend jaar wordt  het oud papier net als vanouds op de 1ste maandag van de maand opgehaald.
  • Dorpsbelang Steggerda heeft de coördinatie van het oud papier op zich genomen.
  • Zet daarom, net als voorgaande jaren, uw papier graag aan de zijde met even huisnummering aan de straat.
  • Voor schema en afspraken omtrent oud papier zie -> Schema ophalen oud Papier 

Ook dit jaar weer reflecterende huisnummer actie.

Na dat het vorig jaar  een succes was  is er dit jaar weer de mogelijkheid om een paal  met aan 2 zijden een reflecterend huisnr. te bestellen.
Joachim Westenbroek heeft toch besloten om het  nogmaals op te pakken.
De belangrijkheid van zo’n paal wordt nog weleens onderschat, u zult maar plotseling hulp nodig zijn,
dan is het van belang dat men u snel kan vinden.

Men kan zo’n paal bestellen voor eind september, via je eigen dorpsbelang, of via joawestenbroek@gmail.com. 

Kost 35 euro per paal met aan 2 zijden een reflecterend huisnummer.


Eerste start gemaakt, MFC

 Sinds 27 december 2019 is het voormalige schoolgebouw in ons bezit. Dankzij o.a. forse bijdrages van onze dorpsgenoten is het gelukt het gebouw nog vóór de jaarwisseling in eigendom te verkrijgen. De obligaties hebben in totaal €33.750,-  opgebracht. Mede dankzij leningen bij de kerk (Protestantse Gemeente Lindestreek), Stichting Bercoop Fonds, begrafenisvereniging "De Laatste Eer” en Stichting Het Kruispunt was er voldoende geld om de financiering rond te krijgen en direct noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. Onze hartelijke dank voor al deze bijdragen en de betrokkenheid. Hoe gaat het nu verder?

De maand januari heeft in het teken gestaan van aanpassingen en verhuizing. Inmiddels heeft kinderopvang De Kinderkei de verhuizing rond naar het voormalige Triangelgedeelte en heeft Jolijt (dagbesteding voor mensen met meervoudige beperkingen) haar intrek genomen in het lokaal waar De Kinderkei was gevestigd. Fysiotherapie Steggerda blijft op dezelfde plaats en voorlopig blijft Logopedie Veelzeggend nog op haar vertrouwde plaats.

Het stichtingsbestuur van SOS (Stichting Onderdak Steggerda) is nu bezig met het verwerven van fondsen om het multifunctionele gedeelte van het gebouw vorm en inhoud te geven. Daartoe worden binnenkort plannen ontwikkeld waarbij er een beroep wordt gedaan op dorpsbewoners hierover mee te denken. Op donderdag 19 maart a.s. zal het bestuur van SOS tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang dit verder komen toelichten. Dit is komen te vervallen i.v.m. Corona en u hoort wanneer de vergadering doorgang zal vinden.

Nogmaals, onze hartelijke dank voor uw steun. We hopen dat we ook in de toekomst een beroep op u mogen doen om één en ander tot een vruchtbare uitvoering te brengen.


Kerstboom 2020

Dorpsbelang is op zoek naar een boom 4 meter of groter die dienst kan doen als kerstboom in het centrum van Steggerda tijdens de feestdagen.
Heeft u een spar, conifeer of iets dergelijks die te groot is voor uw tuin en u wilt hem kwijt, dan graag contact opnemen met Theo Hofstee 06 - 1023651.

Voor 2020 heeft dorpsbelang een kerstboom aangeboden gekregen door de familie Leffers aan de Pepergaweg.


 Stoommuseum 

Adres: Vaartweg 10 te Steggerda
 
 Het museumseizoen is ten einde.
 Ondanks Coronaperikelen heeft Zijs een gezellig, leerzaam en goed seizoen gedraaid. 
 Tevens zijn er ook dit jaar weer een paar mooie aanwinsten te noteren en we zullen zorgen dat ze goed tot hun recht komen in het museum. 
 Het museum heeft de deur gesloten, maar als u toch een kijkje wilt nemen is een afspraak mogelijk met Zijs Zijsling, telefoonnummer: 0561430561.
 
IN 2021 VIEREN WE HET 2DE LUSTRUM!!!!!!!
 
Zie pagina -> Het Stoommuseum
 

Gratis boeken lezen bij Boekenstek
 
Het boekenstek wordt gereorganiseerd
Boeken lenen is nu niet mogelijk
U hoort wanneer de reorganisatie klaar is en u weer een boek kan komen halen

Boeken staan beschikbaar in het Multifunctionele Centrum "Multisteck", aan de Hendrik Deddenstraat 6 in Steggerda.
 
Werkwijze boeken lenen:
1. Noteren welke boeken terug worden gebracht + datum + naam;
2. Boeken uitzoeken;
3. Noteren welke boeken worden geleend + datum + naam.


Uw activiteit vermelden op de informatieborden in Steggerda?  

Dorpsvlag Steggerda
 
Sinds het 75-jarig bestaan van Steggerda in 1983 is er een eigen vlag.
Sedert dat jaar hangen er circa een 100 vlaggen tijdens de feesten in Steggerda.

Bestellen kan via Dorpsbelang: telefoon 0561 - 441655. 
 

 

 

 Museums in Nederland zie website --> museumsinnederland